30. 12. 2010

Moudré výroky

.
Pan Miroslav Pořízek nám zaslal několik moudrých výroků našich žijících i již nežijících osobností, které se hodí k zamyšlení i inspiraci v době končícího starého a nástupu nového roku.

Básník Jiří Žáček:
„Jisté je, že mnozí kazatelé lásky planou nenávistí, mnozí vyznavači pravdy neváhají pro její vítězství lhát a mnozí z těch, co se zaklínají demokracií, cejchují každý odlišný názor jako nedemokratický. A všem dohromady chybí smysl pro humor. Takže každý, kdo si troufne vidět přítomnost jako komedii nebo frašku, kandiduje na kacíře, ne-li rovnou na nepřítele. Demokracii prospívá kritický dialog, nikoli loajálnost vašnostů. Jejich vážnost je mrtvolná.“

Sociolog Jan Keller:
„Kdyby se u nás v posledních dvaceti letech tolik nekradlo, mohli jsme dnes pohodlně žít na sociálních dávkách. Protože se u nás ale v minulých dvaceti letech tolik kradlo, naše platy se více než platům podobají spíše sociálním dávkám.“

Básník a písničkář Josef Fousek:
„Nenechme si napovídat! Mysleme vlastní hlavou a naučme se říkat Ne! Moudrým vzdejme úctu a hloupým se vyhněme! Jsme každý pouhým zrnkem písku v poušti lidské pomíjivosti! Pokora není zbabělost, ba právě naopak! K životu stačí nemít hlad, nemít žízeň, mít rád svou rodinu, neubližovat a zastat se těch, kterým se ubližuje.“ „A politiky prosím: Překousněte v sobě svou ješitnost, udělejte dobré gesto a podejte si vzájemně ruce v zájmu nás, kterým říkáte – lidi. S příchodem moci se právě na lidi, ač právě oni vás vynesli na výšiny kariér, zapomíná a pýcha předchází pád.“

Spisovatel Karel Čapek:
„Avšak obyčejnému a slušnému občanu se poněkud příčí, aby se oháněl “naší stranou”, pokud se může ohánět vlastním rozumem. Je-li někdo pro užitečné a dobré věci proto, že je právě “naše strana”, je snad dobrým straníkem, ale trochu špatným občanem. Pokud budou mít politikové plné huby “našich stran”, potud není v politice místa pro některé přirozené důvody, jako je rozum a svědomí; má-li se kdy naše politika změnit, je nám víc třeba skutečných občanů než skutečných straníků.“

T.G. Masaryk:
„Můj socialism, to je jednoduše láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý pro sebe měl dost místa, elbow-room, jak říkají Amerikáni. V rovnost naprostou nevěřím. Vždycky byli a budou jednotlivci, kteří svým nadáním a nekontrolovatelným shlukem okolností víc dovedou a víc dosáhnou, vždycky bude hierarchie mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organizaci, kázeň, vedení a poslouchání, nikoliv vykořisťování člověka člověkem.“

Žádné komentáře: