15. 12. 2010

Hraničtí úředníci a stávka.

 Ing. Ivo Holec
 
V HT byl rozhovor s tajemníkem města, který hodnotil kladně, že úředníci města se stávky nezúčastnili. Postrádám důvod proč. Situace v platové sféře je u státních zaměstnanců všude stejná. Osobně se nedomnívám, že by hraničtí úředníci jásali nad snížením platu a děkovali za to státu. Spíš než jejich uvědomění a servilnost vůči státu spočívá důvod ve strachu se ozvat. Jsme malé provinční město a  je těžké sehnat práci, když je člověk na indexu. Mohu se i mýlit, v tom případě se omlouvám a gratuluji tajemníkovi k souhře s odbory. Otázka taky je, zda odbory na radnici jsou:-))

Nepodporoval jsem stávku proto, že bych si myslel, že státní zaměstnanci mají nejhorší pracovní podmínky, ale podpořil jsem ji proto, že jsou už poslední skupinou lidí v tomto státě, kteří jsou schopni se sjednotit a postavit se proti mocenské zvůli. Zbytek lidí je zcela atomizovanou masou neschopnou jakéhokoli odporu.

Žádné komentáře: