17. 12. 2010

Kdy bude opraveno ohrázování Ludiny?


Redakce Hranických listů obdržela tento týden upozornění od pana A. Honysze na liknavý přístup vedení města k potřebě odstranění povodňové škody z června 2009 na ohrázování Ludiny u prodejny KROK.
Už na zasedání zastupitelstva 10. června 2010 vznesl A.Honysz dotaz tohoto znění: „Jak město tlačí na správce toku, aby opravil hráze na Ludině, konkrétně u obchodu firmy KROK?“.
Znění odpovědi tehdejšího starosty a současného místostarosty města Mgr. Wildnera, které nám pan Honysz poskytl, jsme nerozuměli. Vyžádali jsme si proto kopii originálu. Ukázalo se, že znění zaslané panem Honyszem je totožné s originálem. Přetiskujeme ho:

Vážený pane Honyszi,

   dovoluji si Vám poslat odpověď na Váš dotaz vznesený na Zastupitelstvu města  dne 10.6.2010 - Jak město tlačilo na správce toku, aby opravil hráze na Ludině?

Po povodni v měsíci červnu 2009 došlo k destrukci nové pravobřežní opěrné
zdi na drobném vodním toku Ludina v říčním  km 0,940 - 0,960,  v ulici
Komenského v lokalitě firmy Krok.
Správce toku ZVHS Přerov provedl prvotní zásah na zprůtočnění toku, celou
povodňovou škodu zadokumentoval a řádně provedl hlášení povodňové škody za
přítomnosti  zástupce OŽP.
Ohlášení odstranění povodňové škody a zároveň udržovacích pracích na vodním
díle pravobřežní opěrné zdi na drobném vodním toku Ludina v říčním  km 0,940
- 0,960,  provedl  správce toku dne 27.01.2010 v souladu se zákonem č
254/2001 Sb., o vodách.
OŽP telefonicky a na společných jednání opětovně upozorňoval správce toku na
tuto závadu a vyzýval k rychlé opravě poničené opěrné zdi..
 V současné době je ukončeno zpracování projektové dokumentace na tuto část
opěrných zdí a bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Finanční prostředky prozatím nejsou uvolněny.
Odstranění povodňové škody a zároveň udržovacích prací na vodním díle
pravobřežní opěrné zdi na Ludině u Kroku, dle ohlášení správce toku je
březen - prosinec  2010.

S pozdravem.
Pěkný den.

Mgr. Miroslav Wildner
starosta města Hranic

Názor na úroveň dopisu i vlastní práce vedení našeho města jsme si udělali. Čtenáři jistě také.
Pan Honysz svůj názor naformuloval takto:

„Závěrem lze konstatovat, že již uváděný prosinec pomalu proběhl, blíží se konec roku 2010 a práce na opravě hráze ani nezačaly. Vím, že OŽP jedná. To je ale málo! Co dělá pro to, aby povodňová rizika byla v této části města snížena co nejdříve, autor odpovědi pan Wildner? A jak pod jeho vedením využila své pravomoce dané Vodním zákonem Povodňová komise? Předpokládám, že podobně jako v jiných podobných případech, bude poukazovat na to, že potok Ludina nepatří městu.  Ale Ludina přece naším městem protéká a ohrožuje občany, jejichž starostou pan Wildner až donedávna byl!
Jsem zvědav, ve kterém dalším desetiletí bude oprava provedena. Možná, až další velká voda udělá ještě větší škody.“

Žádné komentáře: