13. 12. 2010

Jak dlouho si může starosta města dělat z občana srandu a lhát?

 Antonín Honysz
 Starostu města pana Wildnera jsem v červnu 2010 požádal, aby mi ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odpověděl na následující podnět:
„V roce 2009 v listopadu vytrhali a odvezli pracovníci firmy Ekoltes okrasné křoviny z Alešovy ulice. Jednalo se o místa, kde byla trasa prováděných výkopů rekonstrukce plynového vedení a přípojek k jednotlivým domům prováděna firmou GAMA G=V s.r.o. Olomouc a montáž společností Plynmont s.r.o. Tato akce měla být v listopadu podle rozpisu již ukončena a ne zahájena. Rekonstrukční práce byly ukončeny až v polovině  dubna 2010. Dnes je již druhá polovina června a nikoho ještě nenapadlo dát záhony s okrasnými keři do pořádku. Do kdy to bude provedeno?“ 
Starostova odpověď z 23.června 2010:  
„Na ul. Alšově prováděla rekonstrukci plynu společnost Plynomont.Tato společnost  má objednávku u společnosti Ekoltes  Hranice a.s. na navrácení keřů na místa, odkud byly v roce 2009 vyjmuty a uloženy ve společnosti Ekoltes Hranice a.s.. V objednávce od společnosti Plynomont na navrácení keřů má společnost Ekoltes  Hranice a.s.uveden termín plnění dle dohody – t.j. v červenci 2010.“
Termín splněn nebyl a proto následoval tento můj dotaz:  
„Dnes, 6.srpna 2010, nejsou Vámi uváděné práce  uskutečněny.  Myslím si, a nejen já, že firma Ekoltes by měla zajistit kvalitní práce, když má s nějakou firmou smlouvu. Předpokládám, že město má povinnost provádět kontroly plnění smluv své firmy.                                                                            
Odpověď starosty:
„Výsadba těchto keřů byla naplánována a dohodnuta mezi firmou EKOLTES Hranice, a.s. a MěÚ Hranice na druhou polovinu měsíce července 2010. Dřívější výsadba keřů nebyla možná z kapacitních důvodů, neboť pracovníci zeleně  prováděli sečení trávy ve městě Hranice a místních částech. Bohužel v době termínu výsadby okrasných keřů na Alešově ulici nás opět zaskočilo počasí. Přišla velká vedra, kdy teplota vzduchu dosahovala až 37 stupňů Celsia a tedy podmínky pro výsadbu keřů byly naprosto nevyhovující.
 Odpovědný pracovník EKOLTES Hranice, a.s., mistrová úseku veřejné zeleně pí. Jamborová se proto ihned spojila s pracovníkem MěÚ Hranice, odboru ŽP ing. Kornelovou a bylo dohodnuto oběma stranami, že výsadba se z výše uvedeného důvodu v daném termínu neuskuteční a bude vyčkáno příhodnějšího počasí, příznivého pro výsadbu keřů. Pevný termín nebyl stanoven. Vzhledem k vývoji počasí a k dlouhodobým předpovědím počasí však lze předpokládat, že výsadba keřů na Alešově ulici v Hranicích bude uskutečněna s největší pravděpodobností do konce měsíce srpna 2010 tedy asi s měsíčním zpožděním.  Byl jsem zároveň vedením úseku zeleně ujištěn, že toto posunutí termínu nebude mít žádný vliv na kvalitu výsadby ve vztahu k plnohodnotnému vývoji keřů.“
 Delší dobu se nic nedělo, až jednoho dne na přelomu srpna a září přijeli dva pracovníci fy. Ekoltes. A začali sázet do mezer po rekonstrukci keře. Jaké ? Ve velmi zuboženém stavu, také většina zaschla, protože pracovníci nepřipravili pro výsadbu podmínky. Keře doslova nastrkali do suché jalové hlíny bez přihnojení a nikoho nenapadlo tyto keře zalévat, aby se ujaly. Proto to dopadlo, jak dopadlo.
 V polovině září jsem se proto opět obrátil na starostu:
„Do mezer v záhonech na Alešové ulici  sázeli pracovníci firmy keře ve velmi špatném stavu a některé jsou již dnes suché, protože je nikdo nezalil. Také některé záhony vypadají jak noty pro buben – samá pauza. V jednom záhonu dodnes chybí větší množství keřů a nikdo se neobtěžovat je doplnit. Kde pracuje kontrolní prvek MěÚ Hranice, který by měl být garantem, že firma provede svoji práci kvalitně, kdo za kontrolu konkrétně zodpovídá.“
Do dnešních dnů jsem odpověď tehdejšího starosty Wildnera neobdržel, i když by si měl být vědom, že porušuje zákon ČR. Asi již neměl čas, protože se blížily volby a měl mnoho starostí, jak zůstat na další čtyři roky u koryta. 
Koncem září jsem požadavek o informaci ohledně keřů už po několikáté v opakovaném znění zaslal panu Wildnerovi. Odpověď zněla:
„Po konzultaci s ředitelem Ekoltesu Vám sděluji, že pokud  bude sadbový materiál, zatím bohužel není,  budou do konce října 2010 dosazeny chybějící keře a práce v dané lokalitě ukončeny. Zatím, podle sdělení ředitele Ekoltesu  nebyly provedeny práce  proto, že na trhu chybí potřebný sortiment keřů.“
Počátkem listopadu jsem již několikrát opakovanou otázku položil, tentokrát už místostarostovi, panu Widnerovi. Održel jsem tuto odpověď:
„Vážený pane,
na základě konzultace s místostarostou města Mgr. Wildnerem vám zasílám k vašemu dotazu následující sdělení. Keře, které mají býti v dané lokalitě vysazeny bohužel nejsou stále na trhu k mání. Dle našich dodavatelů však by se v pozdních zimních měsících objevit měly. Výsadba v tomto případě přichází tedy v úvahu až v jarních měsících roku 2011. Je mi líto, že vám nemohu podat příznivější zprávu a věřte, že ani nám není vzniklá situace lhostejná. Jakmile seženeme rostlinný materiál budu vás o tom informovat s tím, že se pokusím, samozřejmě s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, stanovit i termín výsadby. Pokud jsou mé informace kompletní sdělí vám své stanovisko i p. místostarosta.
S pozdravem Vinkler.“

Stejná okopírovaná odpověď přišla o dva dny později s podpisem místostarosty.
 Za osm měsíců nejsou schopni dát do pořádku pracovníci fy. Ekoltes pár záhonů. Jak nazvat neschopnost řešit takovou celkem banální věc? B…….? Nebo nekompetentním přístupem, nezájmem…. Jak? Jak pak vedení města a fy. Ekoltes řeší složitější problémy na území města Hranic?
To nejhorší na závěr. Protože mám rád informace z více míst, tak jsem obtelefonoval několik firem, které se zabývají prodejem okrasných keřů. Odpověď byla překvapující. V regionu Hranic mi odpověděly tři firmy, že požadovaný sortiment je na skladě, ale že již není vhodná doba pro výsadbu. Takže ze strany představitelů města a městské firmy opět samé lži.
 „Děkuji“ panu starostovi, pardon místostarostovi, za většinou vymyšlené a lživé informace, poskytované po dobu osmi měsíců. Doufám jen, že na jaře bude výsadba provedena.
   P.s.: Veškerou korespondenci jsem schopen doložit.
Vývoj teplot v červenci 2010
Příspěvek byl redakcí HL zkrácen. Nedalo nám to však a také jsme namátkou prověřili jednu z informací poskytnutých panem místostarostou Wildnerem a ředitelem Ekoltesu Vinklerem. Přikládáme graf vývoje nejvyšších a nejnižších teplot v červenci 2010, který jsme na internetu našli přibližně za 2 minuty. Z přiloženého grafu vyplývá, že třetí dekáda července byla naopak mimořádně chladná a když už někdo do července ???? sázení dřevin naplánoval, byly nízké teploty naopak výhodné. Najdou jmenovaní pánové, zastávající úctyhodné funkce zaměřené na výkon veřejné služby, aspoň nyní dostatek slušnosti, aby se omluvili?

Žádné komentáře: