11. 12. 2010

Fiasko


Zdeněk Špiřík

Fiaskem skončilo projednávání návrhu provozního rozpočtu na rok 2011 (běžné, opakované příjmy a výdaje) na zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 9.prosince. Přes několik dílčích vystoupení opozičních zastupitelů nejvýraznějšími osobnostmi při diskuzi o návrhu rozpočtu byli Mgr.P.Tvrdoňová (Změna pro Hranice) a F.Konečný (student, vystoupil z pléna).

Paní Tvrdoňová předložila návrh úprav rozpočtu připravený skupinou členů strany Změna pro Hranice. Návrh zahrnoval snížení plánovaných výdajů v některých položkách (propagační předměty, pohoštění, věcné dary, MKZ....) a převedení úspor ve prospěch podpory mládežnického sportu, oprav komunikací, protipovodňových opatření a podobně.

Tvrdé jádro koalice, zabydlené na radnici již řadu let a zvyklé proto na spartakiádní vystupování koaličního šiku při potírání jakéhokoli podnětu ze strany opozice, se zjevně jen obtížně vzpamatovávalo z překvapení, že tentokrát s náměty na zkvalitnění rozpočtu vystoupila dokonce radní - paní Tvrdoňová. Rozruch kolem této skutečnosti nechápu. Je naopak sympatické, že zmíněná zastupitelka přenesla do diskuze na zastupitelstvu kultivovanou formou i dodatečné náměty vzešlé od členů strany, kterou zastupuje.


Jen za zmínku proto stojí květnaté vystoupení ve prospěch schválení předloženého rozpočtu J.Sedláčka (Sdružení nestraníků), který je schopný mluvit kdykoli a o čemkoli. A rovněž podrážděné vystoupení radního V.Zimy, který konstruktivní a relativně poklidnou diskuzi na téma rozpočet označil za „kacířské řeči“.
Definitivní kříž nad předloženým rozpočtem učinil student F.Konečný, který upozornil na řadu součtových chyb v předloženém návrhu.


Zastupitelstvo se nakonec shodlo na rozpočtovém provizoriu na leden a únor s tím, že na únorové zasedání ZM bude předložen rozpočet přepracovaný. Uvedené řešení je dokonce lepší než upachtěná snaha po schválení něčeho, co ve skutečnosti plave na vodě. Viz např. velké výkyvy ve výběru daní a z toho vyplývající velmi diskutabilní „přesnost“ odhadů vývoje v závěru roku.

Žádné komentáře: