19. 12. 2010

Druhé zasedání zastupitelstva města

 .

Ve čtvrtek 9. prosince se uskutečnilo 2. zasedání zastupitelstva města Hranice. Nejdůležitějším bodem na programu bylo schvalování Provozního rozpočtu na rok 2011. K tomuto bodu jsme důkladně nastudovali materiály předložené Radou a po delších úvahách jsme předložili návrhy změn v jednotlivých kapitolách. Snažili jsme se šetřit v položkách, které nejsou pro fungování města nezbytné a v ekonomicky horších obdobích se dají postrádat. Jednalo se o zejména o propagační předměty, družbu s partnerskými městy nebo nenárokové vyplácení ošatného pro zaměstnance. Kompletní znění návrhu je na těchto stránkách.

Tyto návrhy přednesla Pavla Tvrdoňová přímo na zasedání. Je s podivem, že, i když jsme návrh podali ve lhůtě uvedené v jednacím řádu k rukám starostky, neměl jej na stole ani jeden zastupitel. Tyto materiály jsme museli rozdávat sami. (Zda v této věci nedošlo k porušení jednacího řádu, právě analyzujeme a případně se po Novém roce obrátíme na příslušné orgány.) Zato náš návrh měl k dispozici snad celý městský úřad, jehož úředníci si na jednotlivé body připravili oponenturu. Většinou šlo ale jen o obecné proklamace o potřebnosti hrnků a propisek s logem města na propagaci Hranic atd., které nenesly téměř žádnou skutečnou argumentační hodnotu.

Naše návrhy byly seriózní body, které mohly zahájit diskusi o dalších případných úsporách. Nečekaně se ale na naše počínání snesla kritika ze strany koaličních partnerů. Nesrozumitelné vystoupení zastupitele Zimy bylo ukázkovým příkladem cimrmanovské neschopnosti udržet myšlenku. Pan zastupitel při vší úctě plácal naprosté nesmysly a v těch několika málo větách, které měly podmět a přísudek, nám navíc velmi nekorektně podsouval věci, které náš návrh vůbec neobsahoval. Např. že chceme zlikvidovat sport v Hranicích- navrhovali jsme přesunout finanční prostředky z položky Akce Sportovec roku na přímé příspěvky na sport pro mládež.

Ukázkově smutnou demagogii předvedl zastupitel Sedláček, který se podrážděně obul do všech, kteří chtěli v rozpočtu něco měnit. Obvinil je z neznalosti věci, rozpočet předložený Radou podle něj připravili odborníci, kteří věděli, co dělají. Tragikomičnost této situace se ukázala několik minut na to, kdy vystoupil Franta Konečný, který kandidoval za Hranice 2000. Tvrdil, že když si vzal do ruky kalkulačku a spočítal jednotlivé položky, tak některé součty v ,,rozpočtu připraveném odborníky“ nesedí, a to i několik set tisíc či dokonce o více než milión. Měl pravdu!

I přes toto všechno se část zastupitelů snažila tento stávající návrh rozpočtu schválit. Vzhledem k tomu, že nebyl zohledněn žádný z našich návrhů a navíc byly v rozpočtu výše zmíněné chyby, nemohla Pavla Tvrdoňová pro tento rozpočet hlasovat, a tak se stalo, že právě ten jeden hlas pro prosazení chyběl.

Proto bylo rozhodnuto o rozpočtovém provizoriu, během něhož bude na novém rozpočtu pracovat k tomu sestavená pracovní skupina. Budeme se snažit, aby naše návrhy byly diskutovány a do tohoto nového návrhu rozpočtu zapracovány. Pokud budou opět naprosto ignorovány, náš postoj se nemění a těžko pak někdo může počítat s naší podporou.

Ivo Macháček

Převzato z webových stránek Změny pro Hranice


2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Nice site, nice and easy on the eyes and great content too.

Anonymní řekl(a)...

Překlad: Pěkné stránky, pěkné a snadné na oči a taky velký obsah .