7. 5. 2018

Odpověď redakce Hranických listů na článek pana Smolky z 5.května o názvu Nový sběrný dvůr a přestavba Ekoltesu .

Hned v úvodu pan Smolka naznačil své pojetí korektnosti jím sdělovaných informací, když uvádí – cituji: „Protože jak vlastní příspěvky, tak i následné komentáře pracují ze zcela nepřesnými údaji, dovolím si uvést reálná fakta. Nové vedení (včetně mé osoby) nastoupilo do Ekoltesu v druhé polovině roku 2015…“  

Takže pan Smolka, který nás i pisatele komentářů kritizuje, že pracujeme ze zcela nepřesnými údaji, je v Obchodním rejstříku veden jako předseda představenstva Ekoltesu od 15.června 2015. Gramatickou chybu v jeho textu nekomentujeme, ale konstatujeme, že i po více než 3 letech po nástupu pana Smolky do funkce předsedy představenstva bude Ekoltes vypadat podobně, jako na začátku. A to je skutečně špatné, protože stav na začátku sám pan Smolka označil za zcela dezolátní. Zamysleme se proto nad důvody.

Zodpovědnost za Ekoltes pan Smolka převzal dnem 15.června 2015. Architektonický návrh rekonstrukce sběrného dvoru a některých dalších částí společnosti prezentoval na zasedání zastupitelstva v prosinci 2016. K předložení jen architektonického návrhu, navíc naprosto nevhodného řešení, pan Smolka potřeboval a tedy ztratil, rok a půl. Ale to není vše. Následně, až do září 2017 se zmíněný nevhodný architektonický návrh, který jsme i na tomto webu kritizovali, dále zpracovával do podoby projektu, než vedení Ekoltesu zjistilo, že mezitím došlo k tak zásadní změně dotačních podmínek, že pokračovat nemá smysl. Ztratilo se tedy dalších 9 měsíců a tomu odpovídající další částka peněz, než byly započaty práce na zcela jiném řešení, konečně na řešení pro praktický život a zároveň řešení, které tak nezatíží rozpočty města i Ekoltesu.

A jak pan Smolka ve svém příspěvku uvádí, nové projekční řešení (druhé) bylo na stole v lednu 2018 a vydání stavebního povolení předpokládá v srpnu 2018. Celkem tedy od započetí prací na novém řešení 11měsíců. Z článku pana Smolky vyplývá, že druhé, zdůrazněme „realistické“ řešení bude připraveno k zahájení realizace vybraným dodavatelem do konce tohoto roku . Tedy po 15 měsících od zahájení jeho přípravy. Připomínám pro srovnání, že u první verze bylo třeba 27 měsíců a přitom nebyla dokončena práce na projektech, nebyl proveden výběr dodavatele, atd., atd.

Za samozřejmé považujeme, že vedení Ekoltesu v souladu se svými povinnostmi upřesní o jak velkou ztrátu se jedná na straně Ekoltesu a tedy i na straně města, které je jediným majitelem této akciové společnosti (zbytečně vynaložené prostředky v souvislosti se zmařenými projekčními pracemi, ztráta na výši dotace…).
Celkovou situaci dokresluje i odvolávání se pana Smolky na jakousi pojistku, ze které by se eventuální škoda způsobená jeho případným selháním jako manažera platila. Pokud si pojistné platí sám, nic proti tomu. Pokud ji platí Ekoltes nebo město, pak … nechci se vyjadřovat…

Závěrem bychom my, kteří chod HL ve svém volném času zajišťujeme chtěli panu Smolkovi poděkovat, že se k jednomu z našich článků písemně vyjádřil. Umožnil našim čtenářům utvořit si přesnější názor na dění v Ekoltesu a na příčiny tamních problémů, které se, aspoň podle našeho názoru, s časem dále prohlubují.
Lidé v Ekoltesu nejsou spokojeni a práce po městě také nedoznaly žádné převratné změny – zarostlá sídliště jako vždy. Možná jste schopný, ale na práci v Ekoltesu zřejmě nemáte čas.
(red)

PS: tučnou větou uprostřed svého textu pan Smolka uvádí:
„Není tedy pravda, že rozpočet byl překročen o 50 – 60 mil Kč, to je cílená lež od anonymního pisatele.“
Pan Smolka by měl vážit slova, protože plánovaná cena byla překročena min. o 30mil.Kč a pokles výše předpokládané dotace činí 20-25 mil. Kč.
Na poslední odstavečky příspěvku pana Smolky jsme nezapomněli. Čtenář si udělá názor sám. Snad jen k formulaci „Mnohonásobně těžší je něco dělat se všemi riziky, které investice za 70 mil. Kč, která trvá 5 let, může přinést…“ dodáváme, že pan Smolka asi stále nic nepochopil. Sběrný dvůr a částečně i další objekty Ekoltesu v tuto dobu už mohly vypadat zcela jinak. 

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Článek sice tvrdý, ale přitom mimořádně slušně napsaný. A žádné vykecávání a kudrlinky. To je jiná liga ve srovnání s panem Smolkou. Vidíte jak mě autor tohoto článku vychoval. Normálně bych to panem nenapsal. Jen tak dál, pište, pište,pište.
Olda

Anonymní řekl(a)...

V článku pana Smolky je i několik dalších "chyb". Uvedu další příklad (navíc zdůrazněn v jeho článku tučně):
"Vypsali jsme výběrové řízení na architektonické řešení, které vyhráli architekti z Brna. Ti navrhli několik variant, které průběžně vidělo i vedení města a nakonec zvítězila varianta rondelu. Není tedy pravda, že se pracovalo jen s jednou variantou."
Text našeho článku, na který se pan Smolka odvolává, ve skutečnosti zní takto:
"Při jednání zastupitelstva o návrhu pana Smolky na konci roku 2016 stačila ke schválení pokračování přípravy stavby, která měla stát částku překračující 100 milionů korun, jen studie v pouhopouhé jediné variantě řešení."
Pravomocným orgánem pro takové schválení je zastupitelstvo.
Ze zápisu i zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva vyplývá, že pan Smolka skutečně předložil pouze jednu jedinou variantu.
Jak si to vysvětlit? Odpověď ponechávám na čtenářích.
Joska

Hranické listy řekl(a)...

Nezveřejnili jsme jeden došlý komentář, ponechali jsme ho ale v archivu. Auror nás jistě bude pomlouvat a vykřikovat do světa, že nejsme objektivní, či demokratičtí. „Problém“ je v tom, že komentář neobsahuje ani náznak reakce na věcný obsah článku, ani jeden jediný protiargument, ale formou i obsahem se pouze snaží urážet, ponižovat a provokovat…. Na tuto formu „diskuze“ nepřistoupíme. Redakce