9. 4. 2015

Kvasící Hranice

Lumír Fojtík

Po bouřlivých událostech minulých dnů je naše město v napjatém očekávání, jak to vše dopadne a co z toho bude.

Jak po městě, tak i ze zdrojů, jež se mi v minulosti ukázaly být překvapivě dobře informované, se hovoří kupodivu o třech možných směrech vývoje.
Primárně je mezi lidem hranickým řeč o koalici Otevřené radnice, ANO a KSČM, nicméně zde je otázkou, jaké budou požadavky jednotlivých potencionálních partnerů na zastoupení v orgánech města a dělbu moci obecně, protože jako druhá v pořadí koluje městem varianta Hranice 2000 (za podmínky sebekritiky a změny chování), Otevřená radnice a ANO, s případnou podporou 2-3 zastupitelů menších subjektů, což jak jsem pochopil, závisí na požadavcích levice.
A dokonce jsem do třetice slyšel i variantu koalice bez ANO z důvodů jistých obav nad formami a způsobem budoucích prezentací členů hnutí, nicméně s ohledem na již proběhlou rekonstrukci městské rady se tato varianta jeví jako krajně nepravděpodobná a spíše má svůj původ u těch nepřejících a zhrzených.

V každém případě, ať již ve vedení města zasedne kdokoliv, měly by tyto osoby mít v první řadě na zřeteli, že dosavadní vývoj přece jen vede a i povede k určitému narušení kontinuity činnosti města.
A právě zachování funkčnosti města by mělo být prvořadým cílem rodící se koalice, neboť agenda městského úřadu, převážně určená legislativou mimo působnost zastupitelů běží a musí běžet v čase bez ohledu na to, „kdo sedí na radnici“. Ono totiž na druhé straně, obecně vzato, mají zastupitelé tu „moc“ (v negativním slova smyslu), obrátit úřad vzhůru nohama.
Veřejný úřad není firma, a již i jeden ministr poznal a uznal (všechna čest), že veřejnou správu nelze řídit jako soukromý podnik. Jde o dva naprosto protichůdné subjekty.

Nevím, zda a jak hluboce noví zastupitelé zalistovali jednacími řády rady, zastupitelstva aj. dokumenty města, jaké mají povědomí o veřejné správě, zvláště o místní, o samostatné a přenesené působnosti obce, o trojkové a dvojkové obci, o zákonu o obcích, zda nahlédli do Ústavy, zvláště Hlavy Sedmé, o tzv. malých a velkých rozpočtových pravidlech, o obávaném správním řádu a správním procesu vůbec (jímž se řídí podstatná část agendy úřadu) a o asi několika stech dalších důležitých věcech plynoucích z ústavních zákonů, zákonů, nařízeních vlády a vyhlášek ústředních orgánů, jimž budou muset být vázáni a ctít je, jinak by v krajním případě opravdu mohli i slyšet „Jménem republiky…“.

Avšak na rozbourání úřadu není vhodná doba a nové vedení bude potřebovat most, který je spojí s každodenní činností města.
Ze zákonem daných orgánů obce došlo z výrazné obměně zastupitelstva, rady, zřejmě i starosty a místostarosty, a pak už zbývá obecní, resp. městský úřad, který podle § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci.

Pokud se nám změní osoba starosty a místostarosty, pak jediné kontinuum bude ve vztahu k zajištění agendy města prostřednictvím městského úřadu představovat osoba tajemníka, coby vskutku profesionálního úředníka s příslušnou specializací.
Podle mého názoru, již vyjádřeném v předchozím příspěvku o nezbytnosti funkční logistické podpory ze strany úřadu, sice měl provést patřičné změny již v minulosti (leč i ty závisí na vůli politického vedení města), nicméně mohu-li se zkušeností 24 let ve veřejné správě novým tvářím něco poradit, pak se držte tajemníka jako klíště, protože jen on Vás zdárně provede bludištěm veřejné správy, na kterém byste si jinak jako ryzí amatéři vylámali zuby.

Nekompetentní a neschopná osoba v této funkci Vás pohřbí. Praxe místní správy nabízí řadu příkladů, které mi dávají za pravdu.

P.S. A pokud jde o akciovou společnost Ekoltes, kdesi jsem četl, že by se měla transformovat např. na společnost s ručením omezeným…
K tomuto drobná poznámka, eseróčka jsou svou podstatou a právní formou klasické obchodní, podnikatelské subjekty, jejichž primárním cílem je podnikání za účelem tvorby zisku, zatímco činnost Ekoltesu je o veřejných službách, ze své podstaty ne zrovna ziskových, což je standardně řešeno formou příspěvkové organizace.

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Krucifix
Znám pana Fojtíka velice dlouho. Jako bývalého zaměstnance MěÚ Hranice a vím kam a za čím z Radnice odešel.
Každopádně je to, dle zveřejněných příspěvků člověk, který dokáže vyhodnotit a popsat současnou situaci v hranické politice.
Nekritizuje, pouze předkládá fakta a otázky, na které by ráda znala odpověď spousta občanů Města Hranice a přilehlých obcí.
Věřím, že se blíží změna na místní komunální úrovni, ze které budou konečně profitovat občané, a ne pouze politici.

Anonymní řekl(a)...

Technická poznámka, na MěÚ jsem nikdy nepracoval :-) L.Fojtík

Anonymní řekl(a)...

Akciová společnost i spol. s r. o. je obojí za účelem tvorby zisku, takže pokud zůstane EKOLTES a.s. nebo bude spol. s r.o. je stejné. Pokud by byl ale EKOLTES rozpočtová organizace, pak by fungoval jen pro Město Hranice. Pak by se nemohlo stát, že budou čekat Hranice na posečení 2 měsíce, protože EKOLTES seče jinde. Zatím Město ani Ekoltes nijak nezajímá a netrápí, že častější, průběžné sečení nižší trávy přijde levněji jak seč metrové trávy. Tak mi to připadá, jako by byl kozel zahradníkem. Pracovat pro jiné, když sám nestíhám doma, jak to jen slušně nazvat?