28. 8. 2012

V Hranickém deníku jsme se dočetli

22.srpna jsme se v Hranickém deníku dočetli,že
Kropení silnic si město vyžaduje vždy, když se teplota dostává do tropických hodnot, tedy když se pohybuje kolem třiceti stupňů. Zavlažování silnic probíhá od června a má skončit v polovině září. S městem jsme domluveni na pravidelných kontrolách," konstatoval Milan Vinkler, ředitel společnosti Ekoltes, jejíž pracovníci zvýšenou očistu ve městě i místních částech provádějí.
 „Snažíme se takto bojovat proti polétavému prachu a zvlhčujeme tím vzduch. Ale kvůli současným tropickým teplotám k tomuto opatření častěji nepřistupujeme. Zavlažování komunikací probíhá průběžně," doplnil Milan Vinkler.
Dozvěděli jsme se tak, že 
- s polétavým prachem se v Hranicích „bojuje“ zavlažováním, popřípadě kropením silnic
- si to město vyžaduje vždy, když se teplota dostává do tropických hodnot, ale kvůli tropickým teplotám k tomuto opatření Ekoltes častěji nepřistupuje (máme tomu rozumět tak, že městská firma nerespektuje požadavky svého zakladatele?)
- se v Hranicích zavlažováním zvlhčuje vzduch (tou trochou vody, která po jednom „zavlažení“ rozpáleného asfaltu zmizí během několika minut).

Dovolím si autora výše uvedených „duchaplných“ úvah upozornit, že až 70% polétavého prachu mají na svědomí motory aut. A protože se jedná o polétavý prach, neleží na povrchu komunikace. Auta ho produkují tím více, čím více se jejich motory dostávají z optimálních otáček. V praxi to znamená, že změny rychlosti, brzdění a opětné rozjíždění, jízda ve vysokých, ale i nízkých otáčkách zvyšují tu nejvíce zastoupenou a současně nejnebezpečnější složku polétavého prachu kolem komunikací. Nejnebezpečnější proto, že na sebe váže zdraví nebezpečné těžké kovy. Zavlažování tedy nemůže mít na množství polétavého prachu z automobilového provozu v ovzduší našeho města prakticky žádný vliv

Reálným přínosem k řešení tohoto palčivého hranického problému (je notoricky známo, že Hranice patří k nejvíce zasaženým městům) by proto byl plynulejší provoz na frekventovaných ulicích. Jak tuto možnost radnice využívá? Staví další a další retardéry, tedy umělé hrby, viz Komenského ulice a nově v ulicích Studentská a Hviezdoslavova. Některé z nich nepřejede řidič s trochou citu k autu rychleji než dvacítkou. To znamená, že město oficielně „bojující“ s polétavým prachem nutí řidiče zpomalovat a znovu se rozjíždět. Tak ovšem vzniká většina polétavého prachu ve zmíněných ulicích. Tato problematika byla donekonečna probírána v souvislosti s hrby v ul. Komenského. Tam by se snad v budoucnu měly odstranit „kočičáky“ a nahradit hladkými nájezdy, nic se tam ale prozatím opravovat údajně nemůže, protože se tamní úprava financovala z dotací.

Stejným problémem Hranic je i hluk. Snižování otáček motorů s následným jejich zvyšováním hluk samozřejmě zvyšuje. Ještě více ho zvyšuje nájezd pneumatik na „kočičáky“, kterými radnice i přes zkušenosti a výsledky měření hluku v Komenského ulici (v okolí retardérů jsou překračovány hygienické limity hluku) nechala obložit i nájezdy na tyto hrby ve Studentské a Hviezdoslavově. Za zvěrstvo považuji postavení takových hrbů třeba několik metrů od oken přilehlých domů. Nechala by si něco takového postavit paní starostka před okny svého domu?
Drahnou dobu je známo, že existují k životnímu prostředí šetrnější řešení, uvedu jako příklad tzv. inteligentní semafory. Rozsvítí s velkým předstihem červenou autu překračujícímu povolenou rychlost. Rovnoměrnější průjezd auta podstatně sníží tvorbou polétavého prachu i hluku. Pokud by realizaci tohoto řešení bránily vyšší pořizovací náklady, je možné je eventuelně doplnit fotoaparátem a vybírat pokuty za překročení rychlosti.
Menší část polétavého prachu vzniká drcením a vířením nečistot ležících na komunikacích. Ty se ale také neodstraní „zavlažováním“, o kterém mluví ředitel Ekoltesu, ale skutečnou očistou a následným spláchnutím zbytků nečistot.
Shrnuji:
Množství polétavého prachu v Hranicích velmi často, zejména v hustě obydlených částech města i v blízkosti škol, překračuje hygienické limity. Hranice patří k nejvíce postiženým městům v ČR.
Akce „Očista města“, zaměřená oficielně na snížení množství polétavého prachu v ovzduší, které dýcháme, je v interpretaci ředitele Ekoltesu i při sledování reálných kroků radnice pouhá parodie na očistu, jejímž výsledkem je navíc další stupňování poškozování životního prostředí nárůstem nejen polétavého prachu, ale i hluku.
J. Novák

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Všechno je to jenom jakoby. Neexistuje pevný harmonogram vlastně pro nic. Akce pro údržbu jsou náhodilé, reakce až na základě kritiky občanů.Proč se nekropilo např. v červenci?
Běžte už někam, celá ta současná parta. Lidé vás mají plné zuby!
K. N.

Anonymní řekl(a)...

Z jakého zdroje jste čerpal informaci, že až 70% polétavého prachu v Hranicích mají na svědomí motory aut? Předem děkuji za odpověď. M.V.

Anonymní řekl(a)...

Jedná se o hodnotu uváděnou jako výsledek měření v okolí frekventovaných komunikací obecně. JN

Anonymní řekl(a)...

Něco o tématice už tu i bylo:
http://www.hranicke-listy.cz/2012/01/rozvojove-pohadky-cast-4.html

Anonymní řekl(a)...

Hele nenávážejte se do kosmodiska, víte kolik on si už obstaral titulů a kolik ho to už stálo?

Hranické listy řekl(a)...

Evidujeme několik dotazů a proseb na autora příspěvku. Ten je však v současné době na dovolené v zahraničí. Odpovědi vám poskytneme po jeho návratu.
Redakce

Anonymní řekl(a)...

Retardéry v ulicích Komenského, Studentská a Hviezdoslavova kritizuji proto, že už jejich volba pro hlavní průjezdní ulice v severo – jižním směru je mírně řečeno diskutabilní, jsou vesměs umístěny na nevhodných místech, mají vesměs nevhodný tvar a při jejich realizaci byly použity nevhodné materiály (kočičáky), které negativní vliv hrbů na životní prostředí dále zvyšují.
To, že zdrojem rozhodujícího podílu polétavého prachu v blízkosti intenzívně používaných komunikací jsou motory aut, jsem měl možnost se seznámit při vysokoškolském studiu před několika lety. Nepochopitelné je, že takové nesmysly, jako zkrápění vozovek, místo jejich řádného čistění, stavbu hrbů atd. buď přímo požaduje, nebo aspoň schvaluje odbor životního prostředí na radnici.
Vliv hrbů na hladinu hluku v jejich okolí nepřeceňuji. Objektivním důkazem jsou hlukové mapy provedené na Komenského ulici, po realizaci tamních hrbů. Opět nepochopitelná byla reakce odboru životního prostředí, který se snažil zjištěné výsledky „okecat“ a možná dodnes oficielně neseznámil majitele postižených nemovitostí se skutečností, že okna si nemusí vyměňovat za své peníze, ale na účet majitele hrbů.
JN

Anonymní řekl(a)...

Mojí drazí spoluobčané.
Máme ve městě novinku.Sinice v ulici Máchova byla kousek od zastávky autobusu vylepšena dvěma "W" prdelkami(asi plastové). Když ji přejíždí jakékoliv auto,tak to udělá na začátku krásně dvakrát "klap-klap" a na konci to samé, intenzita klapu záleží jak auto najede a na rychlosti. Občané v okolí děkuji odborníkovi města (jeho jméno by tam mělo být na věky zvěčněno jako dík občanů),který to nechal instalovat za nebývalý zážitek. Měl by si tutu novinku instalovat před svým doměm. Proto držme se hesla (Lidská blbost je věčná).
Klousek