30. 4. 2012

Prodej kotelen IV

Takže naši zastupitelé mají tzv. pracovní (rozuměj veřejnosti nepřístupné) zasedání z 23.4.na téma prodej kotelen Ekoltesu za sebou. Současnému politickému vedení města to posloužilo k alibistickému přehození horkého bramboru na zastupitelstvo. Ani se moc nenamáhalo to skrývat, podklady předložené zastupitelům byly ubohým torzem toho, co musí každý podnikatel pro svá strategická rozhodnutí mít na stole. Vystihl to zastupitel M.Raindl, když v dopisu starostce (nemohl se jednání 23.4. z pracovních důvodů zúčastnit) m.j. uvedl:
„Pokud by autoři měli v úmyslu využít tyto Podklady …například k diskuzi o budoucích záměrech s CZT, je nutno materiály zcela přepracovat do podoby běžné v podnikatelském prostředí“.
Při současné úrovni politické kultury ve sféře politického vedení města ani nepřekvapuje, že starostka zmíněné stanovisko na „pracovním“ zasedání k těmto otázkám neuvedla.
Účastníci zasedání se vesměs shodují, že bylo rozhodnuto předem, stejně jako je předem rozhodnuto o stejném výsledku tohoto bodu na veřejném zasedání zastupitelstva plánovaném na 3.květen.
K takovému rozhodnutí stačí taková, ničím nepodložená prohlášení:
„Jsme však přesvědčeni o tom, že v případě úspěchu bychom kotelny provozovali efektivně a stabilizovali ceny tepla ve městě,“ sdělila mluvčí ČEZ.

 I některým koaličním zastupitelům je zřejmé, že pravý důvod situace vzniklé kolem tzv. CZT (které ale se slovem „centrální“ nemá nic společného, protože je jen souborem velkého počtu na sobě nezávislých, lokálních kotelen, navíc z velké části dávno zastaralých) tkví v hrubých chybách představenstva, dozorčí rady a valné hromady (rada města) Ekoltesu. Tedy těch, kteří v předchozích 5letech selhali a dnes se hodlají skrýt za rozhodnutí zastupitelstva.
Je třeba si položit rovněž otázku, jak ve svém dopisu starostce uvádí zastupitel M.Raindl, zda současné vedení Ekoltesu, tj. představenstvo včetně ředitele Vinklera a dozorčí rada (samozřejmě s výjimkou člena voleného zaměstnanci), dává záruku kvalifikovaného řešení situace týkající se CZT a to ze dvou důvodů:
- jejich mandát vyprší za několik týdnů
- jsou těmi, kteří promrhali 5 let, které k řešení problému CZT měli k dispozici s výsledkem - cena tepla vyrobeného Ekoltesem je jedna z nejvyšších v ČR, CZT se postupně rozpadá a Ekoltes se s podporou vedení města soudí s občany města.

Nebylo by proto logičtější svěřit řešení problému CZT nově složenému představenstvu a dozorčí radě, tzn. vyčkat do vypršení mandátu současných představitelů Ekoltesu (v červnu t.r.), popřípadě okamžitě odvolat představenstvo a dozorčí radu Ekoltesu, pokud je problém tak akutní?
Nedoporučuji pokračovat v předchozí praxi obsazování míst v představenstvu a dozorčí radě místními politiky. Stojí to miliony korun a přitom je to příčinou neefektivního řízení Ekoltesu. Doporučuji jmenovat 2 slušně zaplacené odborníky do dozorčí rady – předseda a člen (návrh zastupitelstvo, jmenování rada). Představenstvo redukovat na 3 členné a obsadit je řídícími pracovníky Ekoltesu – ředitel předsedou, členy by měla být ekonomka a jeden z dalších klíčových řídících pracovníků Ekoltesu. Pracovníci Ekoltesu, kteří budou v představenstvu, by neměli dostávat za toto členství nějakou další odměnu, protože činnost v tomto orgánu nezahrnuje nic jiného, než to, za co jsou placeni jako zaměstnanci. Ušetří se miliony korun, které chybí třeba při modernizaci kotelen.

Zákon o obcích dává zastupitelům možnost navrhnout  personální složení představenstva a dozorčí rady Ekoltesu. Z předchozích prohlášení lze dedukovat, že i mezi koaličními zastupiteli jsou takoví, kteří si uvědomují nesmyslnost a škodlivost dlouhodobě používané metody „povolebního trhání kořisti“ vítězi místních voleb při obsazování těchto orgánů. Škodlivost, která v případě CZT stojí a bude stát město (občany města) miliony korun.

Závěrem si dovolím ještě jednou citovat zastupitele M.Raindla z příspěvku na tomto webu (naleznete ho  ZDE):
Zastupitelé sice vysloví konečný verdikt. Ale kolik z nich má zájem na kvalitním vyřešení odprodeje kotelen. Kolik z nich využívá jejich služby? Spíše bych uvítal tým odborníků, který se bude problémem zabývat.“

Zdeněk Špiřík

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Pane Raindle, mám pocit, že ten vlak s kotelnama už ujel. I tak vám držíme palce. Alespoň dobře prodejte.
Vaší příznivci z Hranice

Anonymní řekl(a)...

Pokud dojde k prodeji kotelen, je jisté, že bude následováno výrazným zdražením poplatků za odpady i dalších "produktů" Ekoltesu, protože z něčeho se ztráty z provozu krytého bazénu, neuváženě postaveného v příliš malém a chudém městě, sanovat musí. Brzy přibyde stejně neuvážená tenisová hala, možná i zimní stadion, vše navíc v záplavovém pásmu, tedy nepojistitelné a permanentně hrozící nutností mimořádných rychlých výdajů. Inteligenci správy našeho města snadno předhání i hmyz.