18. 12. 2011

Zásady provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic

Zdeněk Špiřík
Současní koaličníí představitelé města velmi nelibě nesou zjištění několika svých vážných pochybení, uvedených v kontrolních zprávách dnes již bývalých členů kontrolního výboru zastupitelstva (dále KV). To, co po napsání zpráv z kontrol v průběhu letošního roku ze strany potrefených následovalo, bylo vesměs mlžení, dětinské lhaní, odvádění pozornosti od zjištěných nedostatků až po zákulisní urážky a sprosté pomluvy. 5 ze 6 členů KV v takových podmínkách odmítlo dále pracovat a rezignovalo.
K odvádění pozornosti od zjištěných nedostatků mají posloužit i Zásady provádění kontrolní činnosti výbory zastupitelstva (dále Zásady), schválené na posledním zasedání zastupitelstva. Jedná se rovněž o další krok při upevňování pozice paní starostky a koalice na zámku a o ještě větší zkomplikování kontrolní funkce opozice v místní komunální politice. Při všech kontrolách, které výbory zastupitelstva budou napříště na radnici provádět, bude kontrolována, podle Zásad předložených zastupitelstvu paní starostkou, paní starostka.

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, jak je vidět z jeho výkladu Zákona o obcích, však vidí situaci obráceně:

"V zájmu zajištění potřebných dokladů pro realizaci zákonem založené kontrolní působnosti těchto výborů jsou kontrolní a finanční výbory oprávněny požadovat např. předložení potřebných dokladů (pokud se vztahují k předmětu kontroly) od orgánů či zaměstnanců obce, resp. i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila...
Jiná situace by tu však nastala, pokud by se předseda výboru, resp. členové výboru obrátili na starostu s požadavkem součinnosti při provádění kontroly. Starosta...má povinnost nabídnout a poskytnout veškerou součinnost..."

Paní starostce, předkladatelce zmíněných Zásad však, při soustředění na její postavení v procesu kontrol ze strany výborů zastupitelstva, uniklo, že: 
  •  Výbory jsou orgánem zastupitelstva a nikoho jiného, tedy ani starosty.
  •  Kontrolní výbor dle Zákona o obcích, §119, odst.3b) rovněž „kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory…“. Myslí paní starostka a s ní koaliční zastupitelé, kteří jednotně hlasovali pro schválení Zásad, skutečně vážně, že kontrola výboru zastupitelstva má probíhat pod dohledem paní starostky?
  • Kontrolující sice bude ve smyslu Zásad provádět kontrolu u konkrétního pracovníka, dejme tomu z odboru životního prostředí, ale tento pracovník podle týchž Zásad nebude „kontrolovaným“, protože do této role Zásady, předložené zastupitelstvu paní starostkou, pasují - paní starostku. Ta tím vysílá jasný signál svým spolupracovníkům na radnici – že jim nedůvěřuje.
  • Výbory si vypracovávají plán kontrolní činnosti. Jedná se o interní plán, který zastupitelstvo neschvaluje a ani se jím nezabývá. Ale Zásady,  předložené paní starostkou,  výborům  ukládají seznamovat zastupitelstvo se změnami tohoto interního plánu…a zastupitelé semknutí pod praporem koalice na zámku to, při hlasování připomínajícím spartakiádu, i přes upozornění zastupitelky J.Žurmanové, schválili. 
Pro případ, že se Vám nebude chtít číst celé Zásady, uvádím dva příklady formální úrovně materiálů předkládaných, v tomto případě paní starostkou, vrcholnému orgánu našeho města:
„Čl.3,odst.2 Zásad:
V zápise se uvádí označení členů kontrolní skupiny, označení kontrolovaného subjektu, označení kontaktní osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá.“
Co takhle použít např. slova „jméno“, „název“ apod.?
„Čl.7, odst.3
Kontrolující jsou oprávněni: požadovat, aby kontrolovaný subjekt poskytl nezbytné informace k řádnému provedení kontroly, požadovat, aby kontrolovaný subjekt předložil doklady potřebné k provedení kontroly.“
Nestačilo by místo žlutě označeného textu napsat jen prosté „a“?

Závěrem pohled občana města přítomného na zasedání:
Zastupitelka Žurmanová přednesla na zasedání zastupitelstva slušnou formou své pochybnosti a výhrady a předloženou podobu Zásad doporučila nepřijmout. O desítky let mladší starostka Ondriášová v průběhu vystoupení paní zastupitelky ostentativně dávala najevo nevoli, obracela oči v sloup, ironicky se usmívala…

Plné znění Zásad naleznete ZDE. 

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Tak už máme co jsme chtěli. Kontrola je naše !!!
Kontrolovat budeme jen co sami určíme.Kontrolórky
a kontrolóři vlastní názor není třebný.My Vám
sami určíme co kontrolovat, jak postupovat a
hlavně do ničeho se nemotat.