4. 4. 2011

Údajně usilují o transparentní radnici

Zdeněk Špiřík

Poslanci ČSSD údajně usilují o likvidaci zlozvyku spočívajícího v obsazování představenstev a dozorčích rad společností s majetkovou účastí měst a krajů zastupiteli. V podmínkách Hranic se to nijak neprojevilo.


Starostka s místostarostou se bratrsky podělili o první takové funkce uvolněné v tomto volebním období. Starostka Ing. Ondriášová se stala členkou představenstva VaK Přerov,  místostarosta Mgr.Wildner členem představenstva nemocnice.


Kvalifikace ani ochota pracovat nehrají při takovém hlasování v zastupitelstvu žádnou roli. Co na tom, že starostka v minulém volebním období nebyla schopna bezmála rok splnit usnesení zastupitelstva spočívající v předložení harmonogramu odstraňování nedostatků zjištěných při zpracování generelu kanalizace. Co na tom, že místostarosta nebyl schopen za celé minulé volební období podat zastupitelstvu ani jedinou zprávu o svém působení v představenstvu nemocnice. Důležitější je přece dohoda koalice o rozdělení funkcí.
Vpravdě transparentní radnice!

Žádné komentáře: