14. 9. 2010

Trpké plody aktivit Zelených


Trpké plody aktivit Zelených budeme sklízet dlouho. Jedním z nich jsou na 20 let státem garantované výkupní ceny ze solárních elektráren na úrovni až 10x vyšší než z tepelných či jaderných elektráren. Podle ministra průmyslu M. Kocourka tato skutečnost přinese průměrné rodině, která elektřinou netopí, zvýšení ročních nákladů o 2800 Kč, v rodinách s ohříváním vody el. proudem až o 6300 Kč. U velkoodběratelů budou příplatky na ekologickou výrobu energie tvořit až třicet procent konečné ceny.
Hospodářské noviny otiskly toto vyjádření J. Světlíka, šéfa Vítkovic: „Kdo povolil, aby tu bylo desetkrát víc slunečních elektráren, než se plánovalo? Který stát by takto zařízl svůj export? Je to poprava českého průmyslu…. Je to jednoznačný signál pro investory, nechoďte sem, jsou tu blázni.“

Žádné komentáře: