3. 9. 2010

Tak se nám zase blíží


   Tak se nám zase pomalu blíží komunální volby. To nutí se podívat podrobněji na některé komunální politické turisty a  vlezouny v Hranicích.Vlezoun - člověk který vleze všude, kde má z toho osobní prospěch.
   Na první místo bych zařadil pana Juračku, který  cestoval od OF až k hnutí Hranice  2000 a dnes se spojuje do komunálních voleb s nejkonzervativnější  stranou, která je složena většinou z politických turistů - TOP 09. Tento pán byl již dvakrát starostou a nám občanům to nikdy nepřineslo nic moc dobrého.
Za prvního starostování v devadesátých letech minulého století nám připravil chuťovku v podobě mimoúrovňového křížení Hranice na dálnici D 1. Tehdy s lobbisty tzv. podnikatelů v dopravě tento sjezd prosadil, přitom však nějak zapomněl, že ke každému sjezdu musí být přivaděč. Ten vyřešil velmi jednoduše, těžká doprava bude jezdit přes třetinu obydlené části města. Vše to bylo zamlženo, takže občané města se nic pořádného nedozvěděli.

Až při jeho druhém starostování počátkem prvního desetiletí 21. století se občané přítomní na jednání zastupitelstva měli možnost seznámit s postojem starosty a s tím, o co se jedná. Přímo na jednání zúčastění sepsali malou petici, která obsahovala kolem patnácti podpisů apředali ji starostovi. V této petici bylo uvedeno, že jsou proti výstavbě zmíněného křížení. Přes protesty občanů, připomínám, že pod peticí proti sjezdu do města během několika dnů bylo 2030 podpisů, starosta s tehdejšími zastupiteli prosadil křížení a na řešení, jak řešit přivaděč, se "vykašlal". Krásné bylo jeho vyjádření: Co by tomu řekli podnikatelé, kdyby se mimoúrovňové křížení zrušilo. Co tomu říkají občané ho nějak nezajímalo. V druhém období starostování nám dále připravil kostečkované náměstí prakticky bez zeleně, ale s velmi mizerným, jim prosazeným, vodním prvkem. Dále plovárnu v zátopovém území, výsledek jsme viděli letos v květnu při záplavách.
   Minulí zastupitelé jsou i ti dnešní a určitě se budou snažit být i těmi budoucími. Pro příklad panové Wildner, minulý místostarosta, dnešní starosta,Haša, Úlehla, Sedláček a další. 
  
   Dalším zajímavým turistou je slečna Ondriášová, která kandidovala a byla zvolena za stranu Právo a spravedlnost. Ji může nazvat přeběhlíkem, protože i když dodnes v médiích vystupuje oficiálně za tuto stranu, hned po volbách se  přidala k ODS, což jí vyneslo post místostarostky  a  za co byla zvolena, hodila za hlavu. Pro letošních volby přeběhla  pod křídla ČSSD, od níž, jak říká, dostala nejlukrativnější nabídku. Možná č.1 na kandidátce. V tomto volebním období se podílela s panem starostou a dalšími radními na všech ekonomicko-politických hrátkách koalice. Vlezounem je proto, že jí nejde o ideje či program, ale jen o osobní prospěch a pro ten se spojí s každým, kdo jí umožní být u "korýtka". 

   Teď několik vlezounů, což jsou komunální tzv. politici, kteří jsou bezpáteřní, svoji stranu neopouštějí, ale jsou schopni se spojit v koalici s každým, hlavně když jim to přinese prospěch.
   Pan Wildner, dnešní starosta. Ten nám připravil za toto volební období zajímavosti, jako Wildnerovy skoky, jinak (p..), na Komenského ulici. Odmítnutí studie částečného obchvatu města jím nazvanou západní tangenta, dále východní tangenta k průmyslové zóně na Tovární ulici (kasárna Jaslo). Nikdy neuskutečněna. Strašení lidí Palačovskou spojkou, která měla úplně vyřešit dopravní situaci ve města. Podle něj se jednou již budovala, podruhé již byla v přípravě, nakonec to skončilo tak, že tato spojka se nebude budovat. A pan Wildner ztratil argumenty, jak řešit dopravu města a tak teď zarytě mlčí. V minulosti podílnictví na předražené plovárně, nyní peníze město na nic údajně nemá, ale vyhazuje miliony na soukromé akce - tenisová hala záplavové oblasti, divadlo na střelnici, parkoviště za parkem, sponzorování soukromé nemocnice. To jsou jen některé aktivity člověka, který znovu kandiduje za ODS  a myslím si, že je ochoten se spojit s kýmkoliv, aby si udržel moc ve městě.
   Pan Haša, dnešní radní, má jeden rozdíl, jeho strana se spojila do koalice se zelenými, i když jejich zásady jsou  dost odlišné. Jinak platí vše stejně jako u předchůdce.  Taky schopen se spojit s kýmkoliv.
   Pan Úlehla, dnešní radní. Že se sociální demokraté spojí do dnešní radniční koalice asi nikdo ve městě nečekal. Co chcete po člověku, který v devadesátých letech rychle otočil kabát a dnes je ochoten se spojit s kýmkoliv. Jak plní předvolební sliby, když ve volebním programu ČSSD má v oblasti "Životní prostředí: dořešení průjezdu městem z přivaděče dálnice D 1". Jak to dořešil. Nebo "Budování infrastruktury: změna nesmyslného parkovacího systému vč. jeho provozovatele". Co jako radní prosadil změnit.? Z volebních slibů nic!  

    Pan Sedláček, dnešní radní, zvolen za nezávislé. Jak nezávislý, když je vázán koaliční smlouvou a tak také hlasuje. Jak plní předvolební sliby. "Ekologie a životní prostředí: snížení prašnosti ve městě častějším čištěním komunikací ". Jak to řeší, když se prakticky ulice nečistí a s ovzduším je to čím dál horší. Před rokem 1989 byl nomenklaturní pracovník, po převlečení je nezávislý již několik volebních období, ale vždy vlezoun tam, kde je z toho prospěch.
   Takových je v hranickém zastupitelstvu více. Jen pro další příklad: pan Káňa, tehdy  úplně nový ředitel domova důchodců. Jak se dostal ze 17. místa na kandidátce na druhé?  To otázka, vysvětlení je asi jednoduché.

   Pan Vinkler, řídící pracovník městské firmy, vulgární a nevychovaný člověk, který si o sobě myslí, že je ve městě něco extra. Stoupenec zelených, kteří nic neprosadili. Tvrdě hlásal, že bojuje proti mimoúrovňovému křížení "Hranice" a přivaděči přes město. Pak hlasoval pro křížení, a jak řešit přivaděč mu nějak vypadlo z ochablé paměti. Hrby v Komenského ulici se mu také nelíbily, ale hlasoval v souladu s koalicí pro vybudování. Je to vlezoun, který pro "koryto" a udržet si je udělá cokoliv.

 Výše uvedení představitelé města se dostávají k moci, „korýtkům“ a těží ve svůj prospěch do značné míry „díky“ neznalosti a nezájmu velké části občanů o dění ve městě. Je jim jedno s kým a jak se spojí do koalice, důležitý je výsledek v jejich osobní prospěch. Tito lidé se nespojí do koalice jen s jednou stranou, a to je KSČM, ikdyž někteří z nich byli do roku 1998 velmi aktivními členy KSČ i LM.
 Nikoho jsem tímto článkem nechtěl urazit, pokud ano, tak se omlouvám.  Jen jsem chtěl poukázat na to, jak se provádí komunální politika na úrovni Hranic.

Antonín Honysz

Žádné komentáře: