9. 5. 2010

Hranická pikantnost, peníze v rozpočtu jen na akce podle známosti, nebo běžná praxe?


Koncem minulého roku a začátkem tohoto jsme se z úst starosty a dalších volených i nevolených úředníků města dozvěděli, že se musí šetřit.
V rámci řešení krize byla údajně zrušená rozpočtovým opatřením zastupitelstvem města Hranic řada položek na projekty, které se měly uskutečnit do konce roku 2009, a hodně položek letošního roku, důvod – šetření v rámci řešení krize v městském rozpočtu. Většina občanů to určitě bere s porozuměním, že je nutné šetřit, když do rozpočtu města se sníží příliv finančních prostředků.
Co ale překvapilo dost občanů města je, že v rozpočtu na rok 2010 jsou peníze na akce, které nejsou plně v zájmu potřeb občanů. Volby se pomalu a nezadržitelně blíží a tak se každý koaliční zastupitel snaží na poslední chvíli urvat, co se dá a jakoukoli metodou. Kamarádi z koalice jej hlasováním podpoří. 
Městská kasa nemá ani korunu na dofinancování akcí, na které jsou vyžádané dotace, ale rozhazuje peníze na počkání soukromým subjektům. Proč rada města doporučuje zastupitelstvu schválit předložený návrh na příspěvek 3,6 mil.Kč soukromé osobě na soukromou akci, rozšíření sálu na St. střelnici, která je majetkem pana Vlasáka, také doporučuje příspěvek soukromé nemocnici ve výši 700 tisíc Kč, kde už každý občan platí regulační poplatek za řádnou službu. Možná proto, že jeden radní sedí ve správní radě této nemocnice. Kde vzala rada města morální právo na to, aby finanční prostředky, které jsou pro občany města, jen tak dala soukromým subjektům. Nikde se občan nedozví, jaká bude z těchto částek zpětná kompenzace pro občany. Asi žádná.  
Je pěkné, že se provádí rekonstrukce vozovky v Čechové ulici. Proč se však neřeší rekonstrukce jiných zdevastovaných vozovek, navíc s intenzivním provozem? Hádanka pro občany ze strany radních! Také starosta s radou města vyčlenili peníze a nechávají zpracovat studii parkoviště za parkem Čs.legií, mají zájem také  na brzké realizaci. Pro koho a pro co bude toto parkoviště výhradně sloužit? Občane města hádej. No přece hlavně pro toho, kam  již šel příspěvek  schválený hlavně zastupitelskou koalicí  ODS, ČSSD,  KDU-ČSL, Práva a spravedlnost a nezávislých.   
  Také příspěvek 5,4 mil.Kč Tenisovému klubu Teplice na stavbu tenisové haly v záplavovém území vedle krytého bazénu. Běžný občan se tam přitom nedostane. Toto doporučení na březnovém zasedání zastupitelstva sice neprošlo, ale již se ozval jeden tak zvaný nezávislý zastupitel, že na příštích to projde. Asi ODS v radniční koalici na nalejvárně před jednáním příštího zastupitelstva přitvrdí. 
Tak se dá pokračovat, třeba miliony na rekonstrukci šaten na letní plovárně, tam se přímo mrhá penězi a řada dalších podivných akcí. Rada města Hranic nemá stanovené priority, bylo by nutné provést zateplování městských objektů, aby se snížily výdaje, opravy a rekonstrukce majetku města, aby dále nechátral, na příklad školy, na to údajně nejsou peníze. Také nemá město peníze na potřebné akce, jako jsou rekonstrukce chodníků, protipovodňová opatření, obhospodařování městské zeleně, na údržbu komunikací a na zlepšení životního prostředí. Na tom se musí podle starosty města šetřit. Na rozhazování městských peněz radou města na spřátelené kšefty a příspěvky na pofiderní projekty se peníze vždy najdou. Že by korupce již naplno bujela i v našem městě?

Antonín Honysz 

Žádné komentáře: