18. 5. 2010

Extremisté?


Po přečtení článku  Mgr.Miroslava Raindla jsem se pousmál. Vždy jsem byl odpůrcem nějakého nálepkování. V roce  2004, při privatizaci bytového fondu města Hranic, jsem lehce  nahlédl do zákulisí Hranické politiky .Na základě získaných poznatků jsem chtěl změnit politiku „elit“ pro elity na politiku „praktiků“ pro lidi a tak jsem v roce 2006 využil možnosti „dostat“  razítko od strany ,která má ve svém názvu morální motto. To,že  jsme dostali jako hnutí „Právo a spravedlnost“ okolo 1000 hlasů mne docela mile překvapilo.Bohužel ,ne vždy se vše podaří a  „náš kůň“ /správně  by to mělo být napsáno v ženském rodu/ na radnici šel za svou karierou .

Ohrazuji se jménem všech kandidátů, kteří byli se mnou na společné kandidátce,  proti označování ,že jsme extremisté. Všichni ,kteří byli ochotni nést kůži na trh ,jsou normální občané města Hranic .Všichni očekávali  změny ,jak  k lepšímu nakládání s majetkem tak  i  s penězi.A hlavně chtěli řešit to, co je trápí v místech jejich bydlení. Bohužel ke změně nedošlo a „ikony „ hranické politiky „ohlávkovali“ našeho koně/ správně  by to mělo být napsáno v ženském rodu/ a opět jeli po své linii.

Proč je na Hranické radnici taková široká koalice? Je to jednoduché – „hranická politika“ není  jen o obsazení uvolněných politických míst. Místa v Radě města jsou  „ohodnocena“ funkcemi v hospodářských organizacích.“Přítulnost a zvedání ruky “ má i jiné druhy odměn ,např. finanční podpora “letadélkování“, udržení se v hospodářské funkci organizace města apod.


Jen tak pro zajímavost, jak asi bude hlasovat ředitel „Domova důchodců“,nebo ředitel Ekoltesu, když by byl, „čistě hypoteticky“ v opozici? Na čí straně bude stát zastupitel ,který je na vysoké hospodářské funkci nějaké továrny na území města ,když tato  továrna ,třeba  „omylem“vytěží pozemky města?Jak bude hlasovat ředitel školy ,který spadá do jmenovací kompetence orgánů ,které řídí “správný“ hejtman…? Co mohu očekávat od člena opozice ,který je zaměstnancem soukromé  organizace s akciovým podílem města?  Jak  se mám dívat na zastupitelku, která ,v rámci morálky a zákonů, prohlásí,že nebude hlasovat o přidělení 3,6 mil pro aktivity svého manžela? Možná je to odměna za hlasování proti pozemkům na naše komínyJ)
Není přidělení 5,4 mil tenisovému klubu jen součástí politického kalkulu ,co kdyby se předseda toho klubu stal zastupitelem? Pak by byla možnost ho srovnat a zařadit do řady současných ikon…
Mohl bych pokračovat např. o personálním obsazování pozic městských organizací rodinnými příslušníky z poznatků zaměstnanců a veřejnosti. To však jsou určitě jen pomluvy a smyšlenky :-))

Předchozí hodnocení je výsledkem poznání současné reality.Určitě  to není z mé strany závist,nevyjmenoval jsem zastupitele ,kterých si vážím,ti zde uvedení nejsou.
I dnes, po 4 letech od voleb, jsem si jistý ,že Hranice potřebují ve volbách více hnutí k naředění  současných „ikon“J a omezení jejich vlivu a vlivu  jejich „nápověd“ a „vodičů“.Tím nemyslím elektrické kabely a loutkové herceJ .Vím,že každé nově vznikající uskupení je konkurencí stávajícím politickým subjektům.Tato uskupení vznikají z důvodu,že současní politici nejsou schopni zachytit  jejich potřeby a požadavky.Nazývat kandidáty za Právo a spravedlnost v městě Hranicích extremisty je hloupost.


V závěru se chci omluvit těm voličům, které "náš kůň" zklamal. Určitě jsme nebyli a ani nejsme žádným "B" družstvem některé z místních stran nebo hnutí. Zastávám názor, že pokud opozice má věcný a rozumný nápad, je nutné ji respektovat a s myšlenkou pracovat. Městská politika by neměla být politikou s parlamentní hereckou demagogií, ale měla by být věcnou politikou pro širokou veřejnost. A už vůbec by neměla být soubojem dvou, kdysi spolupracujících, individualit.

S úsměvem    Ivo Holec

Žádné komentáře: