20. 5. 2010

Bezejmenný potok


Už asi podesáté v tomto volebním období jsem na zasedání zastupitelstva 22.dubna otevřel otázku protipovodňových opatření. Položil jsem několik zcela konkrétních otázek. Starosta města, jako obvykle, začal plácat o něčem úplně jiném. Po několikerém vysvětlování, že jsem se ptal na něco úplně jiného, se dokonce inž. Kutý starostovi v zoufalství pokusil pomoci návrhem, aby nechal hlasovat o ukončení diskuze.
Nakonec mi nezbylo, než požádat o písemnou odpověď. Jak to dopadlo, ukáži dnes na jednom příkladu.

Moje otázka:
"Jak reagovala rada města na doporučení komise rozvoje města z 1.pololetí 2009 ve věci ochrany povodí Bezejmenného potoka před povodněmi." 
11.května - po zhruba 1 roce od vypracování návrhu komisí - jsem obdržel od starosty města odpověď (garantuji její přesné překopírování):
"Komise jen sdělila co my už dávno víme -  těch recipientů musí být několik, problém je v tom, že Bezejmenný potok je jen název, ale vodní tok to není – je to jen povrch po kterém se pohybuje voda a to jen někdy. Bude ještě nějakou dobu trvat než se tento složitý stav vyřeší. Je tam také hodně soukromých špatně přístupných pozemků." 

"Voda pohybující se po povrchu" vzápětí opět předvedla, co umí. Jeden z mnoha obrázků přikládám.

Nebo jiný příklad - na zasedání zastupitelstva 16.10.2008 k mému dotazu: "Jaký je závěr po projednání studie proveditelnosti Bezejmenný potok z roku 2007 v komisi a v radě města" odpověděl starosta města takto: "Materiál je připraven tak, aby prošel radou a byly stanoveny další kroky." Abych obdržel od rady města, resp. starosty odpověď na dotaz, jaké tedy byly radou stanoveny další kroky, musel jsem podat stížnost na Krajský úřad. Takto vynucená odpověď od pana starosty zněla: "RM projednávala problematiku Bezejmenného potoka na podzim 2008, akce nebyla zařazena do rozpočtu a tím pádem nebyly stanoveny další kroky".
 
Pan starosta Wildner působí v jedné ze dvou volených vrcholných funkcí na radnici osmý rok. Kolik dalších volebních období asi představuje jeho formulace, cituji: „Bude ještě nějakou dobu trvat než se tento složitý stav vyřeší“?
A kladu si ještě jednu otázku - jak dlouho si to ještě lidé bydlící v ohrožené lokalitě nechají líbit?

Zdeněk Špiřík

Žádné komentáře: