10. 8. 2016

Reakce na dopis pana starosty zastupitelům „Pan Hübl a jeho omyly“

Redakci se podařilo získat vyjádření pana Ing. Karla Hübla na zdejší článek ze dne 28. 7. 2016. 


V r. 2010 jsem od občanů a firem zajistil finanční prostředky na zpracování studie rozšíření jezu (město neposkytlo ani korunu) a následně jsem za tři měsíce zajistil vydání územního rozhodnutí na rozšíření jezu o třetí pole. Původní varianta s pravobřežním odlehčovacím kanálem byla prakticky neřešitelná. Další přípravu protipovodňových opatření zajišťuje Povodí Moravy s.p. a případně město Hranice. Bohužel ani po šesti letech stále není vydáno stavební povolení na rozšíření jezu. Nevím jak pan starosta s městem bojuje za realizaci protipovodňových opatření?

Hlavním smyslem rozšíření jezu bylo zvýšit kapacitu jezu, aby se nemuselo zvyšovat ohrázování Bečvy za cca 60 mil. Kč, spojené s demolicí památkově chráněné historické opěrné zdi v Kropáčově ulici a devastací nově zrekonstruovaného parku. V materiálech, které jsem předložil do zastupitelstva jsem upozornil na chyby v projektu a neúčelnost navrženého navýšení ohrázování. Bohužel veškerá diskuse se zvrhla v osobní napadání mé osoby. Přitom stačilo si vyžádat odborný posudek např. u Ing Satrapy z VÚT Praha, který je expert na protipovodňová opatření a který bude nakonec stejně posuzovat ekonomickou efektivitu žádosti o dotaci na protipovodňová opatření. Prakticky se jedná o to, že po rozšíření jezu a vybudování suché (nebo vodní) nádrže Skalička koryto Bečvy převede stoletou povodeň. Pokud nebude vybudována nádrž Skalička, tak i při navýšení ohrázování budou při stoleté povodni Hranice stejně zaplaveny. Vodní nádrž dle informací Povodí Moravy by se měla začít stavět v r. 2025. Navyšovat ohrázování dle mého názoru proto není rozumné a nemá žádný smysl.
Dle územního rozhodnutí na stavbu stávajícího jezu z r. 1982 je stanovena kapacita stávajícího jezu na Bečvě s ohrázováním, na návrhový průtok 780 m3/s navýšením 0,2 m, z čehož vyplývá, že stávající ohrázování Bečvy po zkušenostech z povodní v r. 1997 a 2009 nemá kapacitu uváděnou v územním rozhodnutí a stavba má vážnou vadu. Zbourání starého jezu bylo hrubou chybou, protože se výrazně snížila kapacita koryta Bečvy a zhoršila protipovodňová ochrana Hranic. Povodňové škody by město proto mělo vymáhat na Povodí Moravy s.p., nikoliv u mne.
Spolek Čisté Hranice zastoupený mou osobou, podal pouze připomínky k územnímu řízení, což je v souladu se zákonem. Pokud jsou neoprávněné stavební úřad je nezohlední ve svém rozhodnutí. Pokud jsou oprávněné, je v zájmu všech, aby se projekt upravil. 

Co se týče moji politické kariéry, tak ji považuji za uzavřenou.

Ministerstvo životního prostředí 1. června 2016 vydalo rozhodnutí k záměru „CTPark Hranice – ANTAKA mycí a recyklační linka na zpracování plastových odpadů“. Rozhodlo, že uvedený záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona (EIA). 
Proti tomuto rozhodnutí podal spolek Čisté Hranice, z.s., rozklad a rozhodnutí požaduje zrušit. Spolek s rozhodnutím nesouhlasí z důvodů podrobně uvedených v rozkladu. Požadujeme pouze, aby byl řádně posouzen vliv záměru na životní prostředí v Hranicích dle zákona. Proti vlastnímu záměru osobně nic nemám, jen se domnívám, že by měl být realizován v jiné lokalitě. Životní prostředí v Hranicích se neustále zhoršuje, a proto je potřeba každý další záměr důkladně prověřit z hlediska vlivu na životní prostředí.
Pro podání rozkladu jsme potřebovali získat minimálně 200 podpisů. Během jednoho týdne jsme založili spolek a získali celkem cca 570 podpisů. Všem občanům za podporu moc děkujeme a věříme, že záměr přece jen bude posuzován dle zákonu (EIA).

V Hranicích    29.7.2016      Ing Karel Hübl

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Proč Čisté Hranice řeší jen jeden podnikatelský záměr a nezabývají se ovzduším a "čistým ovzduším" komplexně. Někdo tu už psal o cementárně. Já bych přidala: průjezd Hranicemi, zejména nákladní vozy na Tř.1.máje,cihelna, vzduch ze směru od Polska apod. To je to hlavní, co Hranice zamořuje nejen prachem. Takto mi to připadá pouze účelově.

Anonymní řekl(a)...

Něco mi říká, že všechno bude, on je totiž problém získat z města ze životního potřebné informace. Ta Antaka je momentálně nejaktuálnější, protože má být, zatímco to ostatní tady už je. Nicméně se obávám, že se vzduchem od Polska se toho asi na úrovni Hranic moc dělat nedá :-)

Anonymní řekl(a)...

Není mi jasné, proč autor sháněl peníze na studii od soukromých firem a občanů? Vždyť seděl na radnici.... to nám říká, že tam seděl zbytečně, tak proč neodešel?

Anonymní řekl(a)...

Uvítal bych tabulku, kde budou vyjmenováni největší znečisťovatelé životního prostředí v Hranicích . Také bych uvítal informaci, o kolik zemědělské půdy / a nejen zemědělské/ přišla ČR díky aktivitám solárních baronů. A to včetně tonáže budoucí ekologické zátěže v podobě fotovoltaických panelů. To by byla poctivá hra. Lze to čekat od Čistých Hranic, když zakladatel je už "ušpiněn"v ELCRUEL, a.s. , PRIMEGROUP a.s. , Solar Global Energy a.s. , Solar Global Investments, a.s. , Solar Global Roofs a.s. , Solar Global Service a.s. , Solární asociace, spolek , Solone s.r.o. ? Vše jsou to solární společnosti, díky kterým máme dražší elektřinu a zastavěnou půdu.
Tak vzhůru do boje Čisté Hranice, očekávám výše uvedené tabulky.
Perutka

Anonymní řekl(a)...

Z vystoupení ministra financí na jednání Parlamentu.

A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním spekulantům?
Celkem Češi - daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regu-lačního úřadu.
A navíc pět z dvaceti největších solárních elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak asi byl jejich vlastníkem? Martin Roman? Nebo Háva od Kalouska? Kmotři? Nebo dokonce někteří poslanci? Když náklady na solární elektrárny začaly prudce klesat, ale podpora ceny garantované státem ne, očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka nějak za-reaguje.
K ničemu nedošlo. Důsledky - jedno z největších tunelů na veřejné prostředky se tak potýkáme dodnes. Za rok 2016 vydá český státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů téměř 44 miliard, z toho je dotace ze státního rozpočtu 22 miliard a zbytek zaplatí občané.

Anonymní řekl(a)...

Autor seděl na radnici až od 10.11.2010, kdy bylo svoláno jednání nově zvoleného zastupitelstva.
Do 1.9.2010 zajistil u firmy Poyry studii proveditelnosti rozšíření jezu v Hranicích
Do 1.11.2010 zajistil dokumentaci pro územní rozhodnutí rozšíření jezu v Hranicích
29.11.2010 stavební úřad zahájil územní řízení rozšíření jezu v Hranicích a následně vydal územní rozhodnutí. Další přípravu stavby již převzalo Povodí Moravy.
Studie byla financována z příspěvků občanů a hranických firem. Dokumentaci pro územní rozhodnutí již hradilo Povodí Moravy. Město ani kraj nepřispělo ani korunou. Pro autora to znamenalo půl roku intenzivní práce na úkor volného času bez nároku na odměnu, přesto to udělal rád a nelituje toho.
V novém zastupitelstvu autor nezískal dostatečnou podporu, a proto nemohl pokračovat v přípravě dalších protipovodňových opatření.

K.H.

Anonymní řekl(a)...

Solární gigatunel "Made in ČSSD" vznikl, když se vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU, s podporou KSČM, zavázala po dobu 20 let platit výpalné solárním baronům. Tenkrát pouze ODS byla proti, poukazovala na možné budoucí problémy, které pak nastaly, ale byla přehlasována.

Dnes se ale viní Topolánková vláda, že nezměnila parametry, ale jak ODS mohla změnit parametry, když i za její vlády měly strany solární koalice ČSSD, KDU-ČSL a KSČM v parlamentu většinu?

Viník za tento tunel je pouze jeden, a to bývalá vláda ČSSD, protože zákony se schvalují tak, aby platily dlouhodobě, ne že my to schválíme jen na zkoušku, a když se potvrdí, že je to špatný zákon, tak to pak někdo jiný upraví. A co když pak nebude nikdo, kdo by to byl schopen upravit?

Bohužel povolební období 2006 až 2010, byl kvůli patu 100:100, jeden velký chaos, nejprve první Topolánková vláda, která vládla bez důvěry, pak druhá Topolánková vláda, která vládla na základě přeběhlíků, nakonec úřednická vláda. Dále vypsaní předčasných voleb, které pak zrušil ÚS, no a volba prezidenta, tak to bylo tenkrát, taky jedno velké divadlo.

Anonymní řekl(a)...

Když neměl autor podporu zastupitelstva, proč nezorganizoval petici? Myšlenka dalších vrat má racionální základ, tak za co vyměnil svůj názor?

Anonymní řekl(a)...

Třetí vrata (rozšíření jezu)se realizovat budou, bohužel jejich další projektová příprava se neustále protahuje. Povodí Moravy se bohužel ani po šesti letech stále ještě nepodařilo zajistit stavební povolení.
Autor mohl zajistit územní rozhodnutí jen díky dohodě s tehdejším ředitelem Povodí Moravy. Nový ředitel Povodí Moravy již s autorem nechtěl spolupracovat a ten proto neměl možnost se účastnit přípravy dalších protipovodňových opatření.

K.H.