28. 11. 2011

Radnice opět neplní zákony - 3.pokračování

Zdeněk Špiřík

Zákon o obcích 
§ 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.
(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

Absolutní nezájem a bezbřehá benevolence při nakládání s městským majetkem - to mě napadlo, když jsem upravoval fotografie pro dnešní příspěvek a viděl jsem detaily poškození drtivé většiny ze 70 mladých platanů tvořících alej mezi Tř.Československé armády a chodníkem před býv. voj. akademií. A opět ani stopa po ošetření třeba jen jediného stromu poškozeného při sekání trávy.
Fotky na ukázku přikládám, řadu dalších naleznete ZDE.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Není to nic složitého. Obecní stromy nejsou žádný byznys, nemají volební právo, ani nám nemohou politicky ublížit. Kdo by se o ně ve sféře koaličních a opozičních výšin zajímal...
Naši městští činovníci nemají úctu už ani sami k sobě, dle toho jaké ze sebe sami dělají šašky, co by měli úctu k jiným životům. Nota bene nějakých němých stromů.