2. 11. 2011

Jako z jiného světa

Zdeněk Špiřík
Jako z jiného světa musí na občany  Hranic zapůsobit tato informace převzatá z webových stránek města Mostu:
„INFORMACE PRO OBČANY – KRÁTKÉ RADY, JAK VYSTOUPIT SE SVÝM DOTAZEM NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚsta MOSTU
  
Kdo může vystoupit v diskuzi při jednání Zastupitelstva?
Právo vystoupit na zasedání má:
1.    občan, který je trvale hlášen v Mostě
2.    fyzická osoba, která vlastní na území města nemovitost
3.    cizí státní občan, který má trvalý pobyt v Mostě
a zároveň dosáhl věku 18 let

Musím diskutovat pouze na témata uvedená v programu jednání?
NE, v programu každého zasedání Zastupitelstva města Mostu je v úvodu, po schválení programu a organizačních záležitostech, zařazen bod "Diskuze občanů". Zde můžete vystoupit na jakékoliv téma. Diskuzní příspěvek v této části jednání může trvat maximálně 7 minut

Mohu diskutovat  i nadále v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu?
ANO, občan může vystoupit rovněž v průběhu projednávání jednotlivých bodů, a to po ukončení diskuze členů zastupitelstva k projednávanému bodu. Toto vystoupení musí být věcné, v délce trvání maximálně 3 minut.

Musím předsedajícímu nebo organizační službě nahlásit předem, že chci na jednání zastupitelstva vystoupit?
Nemusíte – stačí, když se do diskuze přihlásíte zvednutím ruky.

Co je dobré ještě vědět?
§ K přednesení vašeho příspěvku se dostavíte k řečnickému pultu s mikrofonem.
§ Představíte se jménem a příjmením a sdělíte adresu vašeho bydliště.
Je dobré, když máte svůj diskuzní příspěvek připravený a napsaný. Zapisovatelky si jej od vás po vystoupení vezmou pro účely archivace materiálu.
_________________

Vezměme to popořádku a srovnejme případ, kdy občan potřebuje projednat problém nezařazený na program zasedání zastupitelstva:

Občan v Mostu se krátce po zahájení zasedání zastupitelstva přihlásí zdvižením ruky. Jakmile dostane slovo, odebere se k řečnickému pultíku s mikrofonem a má 7 minut na přednesení svého dotazu, podnětu apod.
Po jeho vystoupení se odehraje toto:
„Zápis z diskuze občanů
Vznesl: xxxZ Mxxx 
Bydlím v rodinném dvojdomku na Stalingradské pod koupalištěm Ressl, za chviličku to bude 60 let. Od nepaměti, ještě z doby, kdy tam nebylo… (text jsem vypustil)
Primátorem města určená osoba ke zpracování odpovědi:
JUDr. Hana Jeníčková – náměstkyně primátora“

Občan Hranic musí napsat písemnou žádost o umožnění vystoupení. Poté počká několik hodin, až plánovaný program zastupitelstva skončí, pokud na jeho žádost předsedající mezitím zapomene, musí na sebe ještě verbálně upozornit. Slovo obdrží v posledním bodu zasedání někdy mezi 19:00 až 22:00. Chvíli pak běhá kolem stolu se zastupiteli, než mu některý z nich podá svůj mikrofon. Po skončení vystoupení, pokud bylo kritické, ještě nějakou dobu nerozhodně na svém místě přešlapuje a protože předsedající nereaguje, ani neodpoví, viditelně dezorientován se posadí…a to je vše. Pokud mluví déle než 5 minut, skončí to vypnutím mikrofonu…a to je také vše. V lepším případě některý ze zastupitelů iniciativně předloží návrh usnesení k přednesenému podnětu. Pokud nemá občan štěstí, návrh takového usnesení hlasováním neprojde…a to je také vše.

Žádné komentáře: