13. 11. 2011

Pel mel z hranické politiky

Miroslav Raindl

Volby skončily. A co dál? Zřejmě nic. Všechno bylo předem domluveno, a jak se ukázalo, osobní spory mezi jednotlivými zastupiteli jsou podstatně hlubší, než se předpokládalo. A tak nejméně problematický se pro současnou koalici jevil ing. Hübl. Je to jako ve známé hře „Mnoho povyku pro nic“. Koalice předpokládá určitou tvárnost pana inženýra v jejich prospěch. Nic na tom nemění fakt, že pro některé z nich byl spíše pro smích, nebyl brán se svými milionovými návrhy a trestními oznámeními vůbec vážně. Takový Don Quijote hranické politiky. Ale na stranu druhou, i takových lidí je potřeba. Vizionáře se smělými plány. Těch se nám zatím nedostává ze strany současné koalice. U nich jde zatím jen o udržování /jakéhosi fungování/ současného stavu. Vybudovat si chodníky před svými domy, apod.

Jak se ukazuje, koalice teď zachraňuje sama sebe a prostě nemá čas na řešení i běžných problémů. Stačí se jen projít po městě. Vážně poškozené pouliční osvětlení u vjezdu na parkoviště na Tř. 1. máje u domu 1619, oprávněné stížnosti poškozených občanů, které nikdo neřeší, poškozená lávka u Kauflandu…. Jak vlastně fungují kontrolní mechanismy ve společnostech města /nebo v účasti jiných společností/?

Volby také ukázaly, že kdyby si paní Tvrdoňová sama sobě nedala hlas, nebyla by zvolena. Takže opět křehká koalice. Ale trafiky pro pány sociální demokraty /bývalé soudruhy/ byly zachovány. A o to vlastně šlo. Nikdo z nich se nehrnul do pozice místostarosty. Vzít na sebe odpovědnost za řízení města. Raději se hledal obětní beránek. Protože pokud dojde u nové místostarostky k selhání, bude to zřejmě jen její problém. Ostatně podle přísloví „Já nic, já muzikant“. Stejně jako se zachovali k mgr. Wildnerovi. Veškeré neúspěchy v jejich dosavadním řízení města hodili na jeho hlavu. Na osudné jednání Rady se někteří takticky nedostavili. A tak „Černého Petra“ schytala především ODS. Alibismus jako nová forma práce v koalici? Nakonec veřejně panu Wildnerovi poděkoval za práci jeden z předsedů osadního výboru. Soukmenovci ani nešpitli.

Opozice od počátku volebního období přednesla desítky pozměňovacích návrhů k materiálům předkládaných koalicí. Zejména Dr. Juračka, jako zkušený komunální politik, velmi fundovaně dokázal poukázat na stovky pochybení k jednotlivým dokumentům. Nesmíme opomenout i kontrolní výbor a jeho práci při odhalování nedostatků. Nešlo a nejde o účelovou kritiku ze strany opozice. Jde o formu pomoci, jak zmírnit škody, které mnohdy předkládané materiály v sobě zahrnují.

Volby také ukázaly, že místní ODS se dostala do výrazného útlumu. Bylo zajímavé sledovat mlčení jejich zastupitelů při posledním i předcházejícím zastupitelstvu. Bývalého místostarostu odvolali vlastně bez boje. A vyklidili pozice ve prospěch jiných. Také jsem zaznamenal, že přece jen dochází k jakési drobnější polarizaci v zastupitelstvu. Postupně jsou utlumovány výraznější osobnosti z minula a snad se již prosadí i nové tváře. Jsem trochu zaražen z toho, že voliči však právě dávají přednost již osvědčeným, známým zastupitelům. Svědčí o tom poměrně vyšší věkový průměr, opakující se jména /včetně mého/. Prakticky již druhé volební období nejsou preferováni mladší lidé. Od dob „Příjemných Hranic“ žádní mladí zastupitelé /současné dámy zastupitelky mi prominou/. Snad je to tím, že není „z čeho vybírat“. Že stále ještě máme nějakou důvěru občanů. Ale důvody mohou být i jiné. Zklamání, bezmoc, aj.
I tak přeji nám všem, především nové paní místostarostce, mnoho úspěšných dnů. Věřím, že emoce odpadly a nastupuje už jen práce ve prospěch občanů našeho města.

2 komentáře:

David Hawiger řekl(a)...

Pane Raindle,
přání (si) bohužel nestačí. A ani nejsem zastáncem "populárních" sta dní.
Jinak velmi hezký postřeh poukazující, že bez "vlastního hlasu" (na který měla paní Tvrdoňová bezesporu právo) by to mohla být docela zajímavá situace. Nutno však přiznat, že nevíme, zda paní Tvrdoňová nebyla mezi těmi "zdržujícími se".

Filip Konečný řekl(a)...

Také mi to nedá a musím reagovat. Na celém zastupitelstvu jsem se pozastavil na dvou významných momentech.
První bylo vystoupení (představení) paní Pavly Tvrdoňové. Byl to proslov člověka, který se vlastně omlouval, že kandiduje na post místostarosty. V těch slovech jsem slyšel tak trochu nářek, že to vlastně ani nemusí dopadnout dobře, že ona to vlastně ani nechtěla a že to je nouzové řešení. Docela mi to vyrazilo dech, očekával jsem proslov sebevědomého člověka s jasnou vizí s jasným pohledem jak dál.
Druhý moment, kdy jsem byl překvapen, tak bylo to, že nikdo z vedení města veřejně nepoděkoval odvolanému místostarostovi. Věřím, že někomu pan Miroslav Wildner mohl vadit, nicméně pro město jako uvolněný pracoval poměrně dlouhou dobu, byl starostou a dle výsledků ve volbách byl pro voliče významný. Na kytici paní Tvrdoňové se nezapomnělo, ale na pár slov poděkování (které si jistě pan Miroslav Wildner zasloužil) si vzpomněl až pan Trna. No asi je to obrazem našeho vedení, nějak se mi tam vytratila ta lidská stránka věci. Pravděpodobně bude platit skutečnost, že politika a politici jsou odrazem naší společnosti.
Pěkný den Filip Konečný