4. 11. 2011

Je to ještě vysoké sebevědomí, nebo už arogance?

Zdeněk Špiřík
Sebevědomí našich radních zřejmě nezná mezí. Jak jinak si vysvětlit, že
-       rozprášili dobře fungující odbor rozvoje města zodpovědný za přípravu a realizaci investic v době, kdy se jiné radnice naopak snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro využití časově omezené nabídky získání evropských dotací;
-       zrušili svůj poradní orgán - komisi rozvoje města;
-       nepovažují za potřebnou koncepci rozvoje města, takže naše město ji nemá na období 2011 – 2014 zpracovanou (práce na koncepci byly zahájeny až pod tlakem opozice); z toho m.j. vyplývá, že v soutěži o některé dotace ztrácí město hodnotící body;
-       radní dávají jasně najevo, že své návrhy nepředkládají zastupitelstvu k projednání, ale pouze ke schválení…s využitím válcovací metody koalice.

Není divu, že tak vznikají situace připomínající grotesku, pokud by se ovšem mnohdy nejednalo i o hazardování s velkými objemy obecních prostředků. 

Žádné komentáře: