9. 9. 2010

Období slibů opět začíná.


Ve dnech 15. a 16. října proběhnou další komunální volby, festival slibů volebních stran je před námi. Zajímavé bude m.j. sledovat, do jaké míry se do volebních programů promítne současná špatná ekonomická situace. Zda opět převáží podbízení se založené na „rozhazování“ obecních prostředků a to např. pod hesly „oni si ti zaslouží“ – míněna ta či ona zájmová skupina, hlavně aby byla vlivná. Anebo převáží uvážlivý přístup založený na racionálním hledání optimální varianty vyváženého hospodaření se zdroji města, respektující reálný stav vnějšího ekonomického prostředí i městských příjmů?
Jedna z řady možností, jak zefektivnit nakládání s městskými zdroji se týká Ekoltesu. Na nemorální parazitování místních komunálních politiků na této společnosti ve stoprocentním vlastnictví města jsem upozorňoval k velké nelibosti hlavních aktérů již na začátku tohoto volebního období. A v jeho průběhu se pak prokázala nesmyslnost a neefektivnost tohoto samoúčelného modelu řízení. Samoúčelného proto, že uměle vytvořené funkce v Ekoltesu byly ve skutečnosti využívány v povolebním vyjednávání ke slepování koalic na radici. 
Podívejme se na složení představenstva a dozorčí rady Ekoltesu v tomto volebním období:
Představenstvo - J.Sedláček( Nezávislí, radní), R.Průcha(předseda místní ODS), V.Zima(ČSSD, zastupitel), M.Vinkler (Zelení, zastupitel), R. Hlavinka (ODS, radní).
Dozorčí rada - M.Los (předseda místních Zelených),  J.Úlehla (ČSSD, radní).
V této sestavě jsou 3 radní, 2 zastupitelé a dva předsedové místních organizací politických stran, všichni pak dohromady součástí tzv. koalice na radnici.

Tento model řízení umožnil za dobu jeho existence z Ekoltesu „odsát“ miliony korun na účty komunálních politiků. Paní místostarostka inž. Ondriášová při jeho obhajování ve sdělovacích prostředcích prohlásila, že z těchto odměn žádný z aktérů nezbohatne. Nechci se vyjadřovat k úrovni tohoto argumentu, v každém případě zchudla městská společnost, za ty peníze mohla modernizovat některou z 30 až 33 let starých kotelen tzv. CZT a snížit cenu za dodávky tepla občanům města. Jak hluboko komunální politika klesla, když vítězní komunální politici tento způsob řízení považují za naprosto normální, funkce v Ekoltesu automaticky za svoji volební „kořist“, o kterou se po volbách perou i sami mezi sebou!
Nejde však jen o odměny, které si výše uvedení stanovují v rámci své koalice vlastně sami pro sebe. Daleko horší důsledky má tento model pro vlastní řízení společnosti.

Klasický model řízení akciové společnosti, který by odpovídal velikosti a podnikatelskému zaměření Ekoltesu, by měl tříčlenné představenstvo a tříčlennou dozorčí radu. Představenstvo by bylo tvořeno vrcholovým vedením společnosti a za práci v představenstvu by nebylo odměňováno, protože náplň povinností v představenstvu je obvyklou součástí pracovní náplně vrcholového výkonného vedení společnosti. Dozorčí radu by tvořili 2 skutečně kvalifikovaní zástupci vlastníka, (vlastníkem je město, což znamená výběr z podstatně většího počtu občanů než poze z hrstky koaličních politiků) a 1 volený zástupce zaměstnanců společnosti. Dozorčí rada by ve smyslu stanov společnosti plnila kontrolní funkci vůči představenstvu. Vybrat dva zástupce města je možno několika způsoby. Jako příklad uvedu variantu, kdy jednoho člena dozorčí rady vybere z řad odborníků koalice a druhého opozice. Při existenci kultivovanějších vztahů, než navodila koalice v tomto volebním období, by tak učinila koalice s opozicí společně. Roli valné hromady by ve smyslu zákona o obcích plnila rada města, která by oficielně jmenovala dozorčí radu včetně výše odměny za práci v ní. Členové představenstva (3 řídící pracovníci Ekoltesu) neplnící nebo neschopní plnit své povinnosti by byli vystřídáni postupem daným stanovami společnosti.
Jaký je současný stav? Krátce řečeno několik koaličních politiků se samo řídí, samo kontroluje a samo odměňuje. Nedivme se pak tomu, do jaké situace se Ekoltes postupně dostává (to je ale téma na jiný článek).

Bude mít některá z volebních stran sílu a odvahu se aspoň pokusit současný stav změnit?

 Zdeněk Špiřík    

Žádné komentáře: