29. 9. 2010

Co možná nevíte

  
Volební systém v naší zemi není jednoduchý, a jestliže máme ještě jakési povědomí o volbách do poslanecké sněmovny, s komunálními je to ještě výrazně horší. Proto jsme pro Vás připravili několik užitečných informací, které vám pomohou zorientovat se a maximálně využít svého volebního práva.
V komunálních volbách máte tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva má být v obci nebo volebním obvodu zvoleno. Nenechte je tedy propadnout, jděte volit a uplatněte všechny své hlasy. Pokud ale uplatníte více hlasů, lístek bude neplatný!
Můžete volit stranu i osobnosti, ale má to svá omezení! Zaškrtnete-li pouze stranu (Pozor! Můžete jen jednu, jinak bude lístek opět neplatný), dostane tato strana tolik hlasů, kolik je míst na kandidátce. Zaškrtnete-li naopak pouze konkrétní kandidáty, dostane strana nebo strany tolik hlasů, kolik jste zaškrtli kandidátů těchto stran. Můžete využít i kombinace: zaškrtnete (jednu!) stranu a několik dalších kandidátů (z jiných stran!). Strana, kterou jste zaškrtli jako celek, dostane tolik hlasů, kolik zbude po odečtení všech hlasů daných ostatním kandidátům.
Preferenční hlasy v rámci strany neexistují! Zaškrtnutím strany (a ne jejich konkrétních kandidátů) volíte kandidáty podle pořadí jejich nominací. K případným preferenčním hlasům (zaškrtnete ještě některé kandidáty této strany) se nepřihlíží.
I zde je jakási pětiprocentní klauzule (pro strany, nikoliv jednotlivé kandidáty)! Ale funguje poněkud jinak, než při parlamentních volbách. Pokud je na kandidátce strany stejný nebo vyšší počet kandidátů, než míst v zastupitelstvu, musí – stejně jako v parlamentu – strana splnit podmínku, že celkový počet hlasů pro stranu (bez ohledu, zda byl získán zaškrtnutím strany nebo konkrétními kandidáty) musí být větší nebo roven 5% ze všech platných hlasů. Pokud je ale na kandidátce strany nižší počet kandidátů, než míst v zastupitelstvu, potřebný počet hlasů se v tomto poměru snižuje. Např. v obci, kde bude devět členů zastupitelstva, stačí nezávislému kandidátovi pouhá devítina hlasů k překonání 5%-ní klauzule oproti straně, která má devět kandidátů.
Místa v zastupitelstvu si rozdělují strany, které překonaly 5%-ní klauzuli obdobně, jako v parlamentu (d’Hondtova metoda).
Pořadím na kandidátkách jednotlivých stran lze přesto zamíchat! Předpokladem je, že alespoň část lidí nevolila strany jako takové, ale jednotlivé kandidáty. Na první pozici kandidátky strany se dostane ten, kdo má o deset a více procent hlasů, než průměrný kandidát této strany. V praxi tedy stačí například pouhá 2% „preferenčních“ hlasů pro konkrétního kandidáta (pokud má kandidátka alespoň 5 členů), aby se dostal na 1. místo kandidátky.
Jakou volební strategii tedy zvolit? Celý volební systém bohužel jednoznačně zvýhodňuje strany oproti osobnostem. Přesto je možné dostat na radnice vaše favority – slušné a kompetentní komunální politiky. Tím, že se „slušní a kompetentní“ voliči domluví mezi sebou. Proto jsme pro vás připravili tento portál. Skrze mapu na homepage se dostanete až ke svému městu. Zde můžete diskutovat, vkládat informace, číst informace vložené někým jiným, hodnotit kandidáty a samozřejmě si na ně udělat názor.

http://www.vymentepolitiky.cz/

Žádné komentáře: