31. 1. 2010

Starosta: „…osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic…“


Když jsem pana starostu Mgr. Wildnera 29.září minulého roku požádal o informaci ve věci úklidu malého parkoviště na začátku Máchovy ulice, které je kousek od našeho domu, netušil jsem, jakou zahajuji anabázi.
Dotaz, podaný s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím, zněl: „Od 9.9.2009 byla na ulici Máchova u toho malého parkoviště cedule, že 11.9. se bude provádět blokové čištění. 12.9. cedule zmizela a nic se nečistilo, ten svinčík je tam dodnes.“
12.října jsem od starosty města obdržel následující odpověď: „11.9.2009 byla po odtažení vozidla Peugeot 409 provedena ruční i strojní očista parkoviště v rámci blokového čištění (převzato odborem dopravy)“. Tuto informaci jsem rozporoval jako neodpovídající skutečnosti 14.října a protože jsem se nedočkal odpovědi ještě 5.11. a 4.12.2009.
Až 12.prosince jsem z radnice obdržel nepodepsanou odpověď. Měla dvě části:
„K očistě odstavné plochy „parkoviště“ v ulici Máchova v Hranicích došlo naposledy v rámci provádění jarního blokového čištění místních komunikací, a to v měsíci červenci 2009. Čištění bylo hrazeno z běžné údržby místních komunikací a zahrnuto do protokolu zhotovitele za toto období, které odsouhlasil vedoucí odboru dopravy (viz přiložená kopie).
Práce na ulici Máchova a Alšova byly provedeny na přelomu srpna a září  2009.“
Když pominu absolutní zmatek v datech, tak by mě zajímalo, na základě čeho vlastně odbory MěÚ správnost protokolů za celý měsíc v této podobě kontrolují. Jak vlastně ze souhrnného měsíčního vyúčtování „vypreparují“ hodiny a koruny na jednotlivé akce? Jak vlastně kontrolují správnost vyúčtování? A jak v průběhu měsíce kontrolují odpracované hodiny?
A na dovršení všeho ve sdělení z 28.prosince jsem obdržel opět nepodepsanou informaci, ve které je uváděn termín provedení prací 11.9.2009.
4.ledna 2010 jsem se ještě jednou pokusil na uvedené zmatky v informacích upozornit, novou fakturu za údajně provedené práce jsem však dodnes neobdržel (pravděpodobně by však pro nějakou zpětnou kontrolu byla stejně bezcenná), velmi mě však uklidnilo závěrečné sdělení pana starosty z 12.ledna: „Vážený pane, osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu“.
A tak jsem po několika měsících dospěl k závěru, že toto dopisování nemá smysl, protože starosta, ani úředník města chybu nepřizná. Všechny žádosti o informaci byly adresovány starostovi města, je jasné, že nemůže znát vše, co se ve městě děje. Alespoň by si však měl odpovědi přečíst a parafovat správnost. Tím spíš, když tvrdí: „osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic“. Máme sice zákon 106/1999 Sb., ale i ten dovede námi placený volený i nevolený úředník obejít a pravdu zatlouct, aby se ji občan nedozvěděl. A On - důležitý úředník - měl pokud možno vždy pravdu. Až tam jsme to dotáhli s naší tzv. demokracií.
Antonín Honysz

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

To snad nemůže být pravda.