1. 5. 2020


Oslavy  1. máje 2020


Vážení přátelé , občané,  soudružky a soudruzi,

Obracím se letos na Vás alespoň  písemnou formou..
Osud si s námi nepěkně  zahrává , celý život a fungování naší společnosti je ovlivněno a modifikováno režimem karantény v rámci mimořádného stavu , při opatřeních boje s celosvětovou pandemií  COVID - 19.
Nastala situace, která zásadně ovlivnila  naší denní praxi a znemožňuje nám společně s Vámi ,tak jako každoročně,  důstojným způsobem si připomenout a oslavit Svátek práce. 
Oslavy jsme tradičně plánovali v prostoru před Letním kinem, aktuální epidemiologická situace  a přijatá opatření ale rozhodla jinak a naším plánům učinila přítrž....... 
Zdůrazněme a vzpomeňme tedy alespoň  původní myšlenku májových dnů .... 
Jedná se o historický dělnický svátek, který vznikl v rámci boje námezdně pracujících za základní lidská , sociální a pracovní práva. , byť současné sdělovací prostředky se jeho odkaz snaží zredukovat na  líbání pod kvetoucím stromem a prezentovat jej pouze jako "svátek jara."
Chápu, že se to děje ve společnosti, která učí své občany především egoismu, individualismu , bezohlednosti, kde měřítkem společenské a lidské úspěšnosti je honba za bohatstvím  a schopnost úspěšně hromadit majetek... Tam kde měřítkem se stávají materiální popudy a nikoliv lidské vlastnosti a vzájemnost , zní odkaz tohoto svátku - boj za sociální spravedlnost, spolupráce,  solidarita, empatie ,soudružství  a vzájemnost - dnes asi jako poselství z jiné planety.
V rámci karantény  procházíme všichni těžkým obdobím . Nikomu z celého srdce onemocnění nepřeji. Navíc jsem přesvědčen, že pokud někdo mluví  o "řízeném promořování populace " měl by se zároveň umět podívat do očí pozůstalých po obětech tohoto experimentu a vysvětlit jim důvod - proč ???... Uspokojivá odpověď na tento dotaz ovšem z úst naších předních epidemiologů  a politiků nikdy nezazní - ona totiž neexistuje,,,
Na druhé straně se nemohu zbavit dojmu, že každá generace by si měla projít svou krizovou zkušeností, která občana zocelí, ukázní, uvědomí si sama sebe a své místo ve společnosti, naučí se spolupráci,sounáležitosti, začnou vnímat pocit společné odpovědnosti a především vtah a  ohleduplnost k těm druhým . A pokud období , kterým nyní procházíme, toto společenské zadání alespoň z části splní,, bude to pro nás všechny moc dobré.. 
Věnujte prosím. a to nejen v tento den, tichou vzpomínku všem, kteří v minulosti i dnes  usilovali a bojují za lepší osud lidstva, za sociální spravedlnost ..
A vzhledem k tomu, že se blíží výročí osvobození  naší vlasti z fašistické poroby , nevěřte prosím veřejnoprávním sdělovacím prostředkům , když se nás až horečně snaží přesvědčit , že naši vlast osvobodila armáda USA , případně západní spojenci....
Kytičku k četným památníkům osvobození a padlých můžete totiž položit sami a to i s rouškou na obličeji a v předepsaných rozestupech....
Děkujeme  Vám za přízeň a na naších akcích na shledanou na podzim..

Hranice 1.5, 2020                                                       MUDr Ivan Sumara

                                                                                    a MěR KSČM Hranice

Žádné komentáře: