5. 7. 2018

Vystoupení pana Ing. Selzera (Otevřená radnice), člena rady města, na zasedání zastupitelstva města dne 21.června 2018 a reakce na jeho vystoupení ze strany zastupitele pana PhDr. Juračky (Hranice 2000).

„Já bych chtěl doplnit, ať máte všichni stejné informace jako máme my a co proběhlo. Jestli si vzpomínáte, na tom zastupitelstvu, když se navrhoval ten člen dozorčí rady, tak my jako rada jsme nebyli informováni o tom, jestli bude nějaký kandidát nebo nebude. Tak to je bod č. 1. Bod č. 2, když tady ten kandidát a návrh padl, tak i naši, naši kolegové z naší strany hlasovali pro tohodle kandidáta. Poté bylo hlasování na valné hromadě a tam jste nebyli. A já vám přiblížím, jakým způsobem to probíhalo. A to probíhalo takovým způsobem, že když jsme se dostali k volbě tohodle kandidáta, tak nám bylo řečeno, že kandidát byl schválen všemi kluby a s všemi kluby tento kandidát byl schválen. A proto není problém, abychom zvolili tohodle kandidáta. Takže, když se na to podívám, tak my jsme nenamířili a nechceme nějakým způsobem paralyzovat fungování Ekoltesu, nebo fungování dozorčí rady.
My jsme na základě informace, kterou podal pan starosta, že všechno je projednáno se všemi kluby a že všeci souhlasili s tímto kandidátem, tak jsme se zdrželi hlasování. Takže toto je ten důvod. Není to žádný důvod namířený proti panu Liedermanovi a není to ani důvod namířený vůči nefungování Ekoltesu. Takže takovým způsobem proběhl návrh a volba člena dozorčí rady na valné hromadě Ekoltesu.“

Na vystoupení pana Ing. Selzera reagoval pan PhDr. Juračka:
„Pamatuju toho hodně od roku 1990, ale takovouto řeč také nepamatuji. Kolegové pochopil někdo z vás, co tím chtěl básník říci? Kam pan kolega Selzer mířil? Já bych tady ocitoval jednu báseň mého oblíbeného básníka o potopě, kdy nám jdou bublinky od úst a my si myslíme, že jsou to slova.
Já postrádám racionální jádro, rozumíte mu? Já ne. Nebo se pan kolega Selzer domnívá, že tím, že nás zahltí nějakými bezobsažnými frázemi, že my se unavíme, mávneme nad tím rukou a půjdeme dál?
Nevím, já jsem tím těžce zklamán, tady touto řečí.“
(red)

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Když si někdo z jiného města, neřku-li dokonce družebního, přečte tento přepis vystoupení člena rady města, ... co si o našem městě pomyslí?
Jenda

Anonymní řekl(a)...

Už chápu, proč není zveřejněn zápis ze zasedání. A poopravuji si svoji představu o intelektu potřebném pro výkon funkce radního.
Alena

Anonymní řekl(a)...

Pan Juračka svoji reakci na vystoupení pana Selzera končí slovy „Já jsem tím těžce zklamán, tady touto řečí.“
Já také, nevzpomínám si, kdy jsem na zasedání zastupitelstva naposledy slyšel takovou haťmatilku.

Anonymní řekl(a)...

Qualis vir, talis oratio - Jaký muž, taková řeč (Cicero)

Mohl by ten jeho projev, hodný Jakeše, někdo přeložit přesně do němčiny, se zachováním stylistiky, gramatiky, výslovnosti a "logiky" vět a poslat to vedení Schafferu do Německa, aby věděli koho to tady mají a kdo jim dělá "reklamu"?

Anonymní řekl(a)...

1) zápis se dělá dodatečně - chvilku to prostě trvá
2) zvukový záznam je k dispozici - den po zastupitelstvu jsem si ho stáhl - doporučuji si ho poslechnout