13. 8. 2018

Hranická Sokolovna

Nešťastné počínání místostarosty města pana Mgr. Ivo Lesáka


Autor článku : Jiří Kudláček – starosta města Hranic


Na elektronickém portálu hranický.deník.cz a v příloze deníku Hranický týden v pátek 3.8. jsem si přečetl, že bylo vydáno prohlášení panem místostarostou Ivo Lesákem v článku pana Davida Krále, že bude převzat do majetku města objekt hranické sokolovny, protože bylo podepsáno memorandum.

Takový akt je závažným majetkovým rozhodnutím a určitě by o něm muselo rozhodnout zastupitelstvo města.

V předmětných článcích bylo uvedeno : “ .. Podpisem memoranda se zástupci obou stran ( pozn. Města a Sokola Hranice ) zavázali k co nejrychlejšímu nalezení dohody, která povede k rekonstrukci místní sokolovny. Opravu zchátralého objektu by mělo zajistit jeho převedení do vlastnictví města.”

Toto vyjádření způsobilo v řadách členů jednoty sokolské značné pobouření a pan Josef Sedláček, dlouholetý člen Sokola, vyjádřil ve třech bodech tento názor, který mi následně poskytl:

1) Žádné memorandum nebylo ani vypracováno, ani projednáno, ani odsouhlaseno výborem jednoty. Nebylo dáno k vyjádření členské základně a nebyly předjednány žádné podklady pro vypracování takového memoranda.
2) Technický stav sokolovny není a nemůže být panu místostarostovi znám natolik, aby se mohl o sokolovně vyslovit ve stylu „zchátralý objekt“. O tento historický objekt se dlouhá léta s úctou staráme a v dalším období bude sloužit veřejnosti jako doposud.
3) Sokolská jednota Hranice prozatím nerozhodla, že se bude zbavovat majetku a nikomu nepřísluší tuto variantu deklarovat jako veřejnou. Toto nešťastné vyjádření znevažuje naši práci a poškozuje nás do budoucna.


Sám se již 2 roky se zabývám myšlenkou jak být nápomocen při opravách sokolovny v Hranicích. Také v řadě článků jsem uvedl zájem věci řešit. Není však možné konat bez svobodné vůle jednoty sokolské. Tento objekt není v majetku města.

Jednání v minulosti jsem zahájil tím, že jsem začal studovat její celou historii. Prošel jsem si celou kauzu soudního sporu ve kterém Sokolská jednota Hranice dlouhé roky bojovala o její vydání v restituci. Vnímám problémy, které způsobovalo vedení této nemovitosti v rejstříku Ministerstva kultury. Samotná budova byla památkově chráněna do roku 2012.

Člověk, který nemá tyto znalosti, se pak lehce chová jako slon v porcelánu. Sokolská jednota je základním historickým pilířem naší společnosti a i když byla jednota v historii třikrát zakázána a rozpuštěna, vždy se dokázala zvednout. Hranická sokolovna je tedy symbolem naší státnosti, historickým odkazem a centrem lidí i pamětníků, kteří tuto tradici vedou dál.

Po tak těžkých obdobích a dlouholetém boji o sokolovnu samotnou je tedy logické, že nikdo ze členů jednoty nechce prodat ani darovat objekt sokolovny, přestože se to dnes zdá jako možná cesta. Nebylo snadné objekt postavit a dnes není snadné jej udržovat.

Já však tvrdím, že doba je i dnes nejistá a někoho může za 10 let napadnout dnes sjednané smlouvy s odůvodněním, že nepotřebuje opět činnost sokolů. Pak majitel (V budoucnu případně město svým politickým postojem) rozhodne a sokolům zůstanou jen oči pro pláč nebo opět boje u soudu.

Ze všech těchto důvodů bych rád upřesnil že, zastupitelstvo ani rada našeho města žádné memorandum neprojednávali, ani neposuzovali žádné návrhy možného řešení spolupráce. Naše město bude v rámci svých možností pomáhat udržovat tuto významnou historickou památku, bude napomáhat k zisku jakékoli státní nebo krajské dotace, ale bude ctít vůli jednoty sokolské. Možnými variantami mohou být smlouva o vzájemně vyvážené spolupráci, dlouholetý pronájem nebo například společná kulturní činnost.

Na závěr si dovoluji uklidnit všechny členy jednoty sokolské v Hranicích. Město má zájem spolupracovat na udržování objektu sokolovny a bude především naslouchat vůli a potřebám členské základny, která je právoplatným nositelem historické tradice. Potvrzuji, že přestože Rada města Hranic přes moje připomínky pověřila pana místostarostu jednáním v této věci, považuji uvedený článek za zbrklý, politicky motivovaný a z dlouhodobého hlediska pro další jednání za nešťastný. Pan místostarosta taktéž žádné možné projednané návrhy řešení nepředložil a také v oblasti případné větší investice nemá mandát Zastupitelstva města Hranic nabízet finanční řešení v rozsahu desítek miliónů korun. Bez tohoto mandátu nelze nic slibovat ani nabízet. V této i budoucí době lze pouze korektně jednat. O případné budoucnosti sokolovny může rozhodnout Výbor jednoty sokolské po projednání ve své členské základně a Zastupitelstvo města Hranic.

8 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Typicky podnikatelský přístup páně Lesákův, já podnikatel, já rozhoduji, a to, že na obci, založené na kolektivním rozhodování a určitých demokratických principech, to funguje jinak, to jej asi nezajímá - holt ve firmě nemá demokracie co dělat, jenže město není firma, a už vůbec ne Lesákova.

Anonymní řekl(a)...

V křečovité snaze před blížícími se komunálními volbami na sebe upozornit dělá jednu chybu za druhou.
Jarda

Anonymní řekl(a)...

Pan Lesák vůbec neví, co pro nás sokolovna znamená. Můj praděda byl sokol a zahynul v 1 sv. válce. Zrovna tak další generace byli sokoli.
Kdyby znal historii, byl hrdý na naše kořeny, nikdy by takové prohlášení neučinil. Bohužel tyto vlastnosti nemá. Člen obce sokolské.

Anonymní řekl(a)...

Hoši z VIP tenisového klubu podnikatelú si začali myslet, že jim to tu už patří všechno. Sokolům radím, nic z ruky nepouštějte. Starosta má pravdu - doba je nejistá i dnes. MB

Anonymní řekl(a)...

Jardo souhlasím. A jestli Otevřená radnice nemá lepšího lídra než pana Lesáka, pak je na tom před volbami skutečně blbě.
Ota

Anonymní řekl(a)...

Dávat jako jedničku člověka, který čtyři roky posílal občanům města vzkaz, že neví co chce, zda pracovat pro svou firmu nebo jako uvolněný místostarosta pro občany, není moc dobrý nápad.

Anonymní řekl(a)...

Spíš je s podivem na co všechno jsou schopni voliči skočit i v případě tak zjevných jako je ta nenažraná podnikatelská partička HORA. A voličům by v prvé řadě mělo záležet na budoucnosti, neboť ji vždy zaplatí.
Jak pravil už Churchill: „Volič je idiot bez paměti.“

Anonymní řekl(a)...

To je pravda, volič je idiot bez paměti. A u jiných politických subjektů je to jiné? Není.