7. 3. 2017

Pranýřní kámen

V rohu Pernštejnského náměstí u domu popisném číslo 110 se nachází odnepaměti "obrovský šutr". Především mladší obyvatele Hranic a návštěvníci našeho města, netuší, že tento kámen má svoji historii, přesněji svoji temnou historii. Jedná se o takzvaný pranýřní kámen, který se původně nacházel uprostřed hranického náměstí (Masarykovo náměstí).
Ještě v době nedávné, bylo na sloupu nad kamenem umístěná cedule s popisem historii tohoto kamene. Cedulka se v minulosti ztratila a bohužel už nebyl nikdo, kdo by nechal udělat novou ceduli. 
 
Pranýř byl ve středověku a raném novověku místem uprostřed náměstí, kde byli trestáni nepoctiví občané. Pranýř bylo místo hanby, ponížení a utrpení. Měl podobu dřevěného sloupu, klece, později kamenného sloupu, v našem případě kamene. Lidé k němu byli přivazováni řetězy a byli odevzdáni okolí, které je mohlo hanobit, např. pliváním, urážkami, posměchem a někdy i ranami. K této potupě byly většinou odsuzovány hádavé ženy a nepoctiví obchodníci a řemeslníci. Podobně se trestaly i drobnější krádeže. Také se zde mohlo mučit. Dále se také rozdávaly na pranýři výprasky rákoskou, proutěnou metlou či karabáčem. Ty byly také spíše pro ženy.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Díky za tento článek. Bydlím tu desítky let a neznal jsem tuto historii.
AB