15. 11. 2016

Hrob JUDr. Šromoty - prvního českého starosty města Hrance

V období dušiček si nebylo možno nevšimnout stavu hrobu JUDr. Šromoty - prvního českého starosty města Hranice - nachází se totiž tzv. na "hlavní třídě" a je nepřehlédnutelný již svým provedením a velikostí.
Nyní bohužel i svým křovinatým porostem...
Hrob je zpustlý a zarostlý (viz foto), vskutku brilantní vizitka i v podstatě našeho města, i když zřejmě jde o majetek soukromý, protože město by se snad o hrob této možná nejvýznamnější hranické osobnosti řádně staralo.
Je-li hrob soukromý, pak jeho vlastník musí mít uzavřenu nájemní smlouvu k hrobovému místu, která standardně zakotvuje i takové povinnosti jako udržovat pronajaté hrobové místo a hrobové příslušenství v řádném stavu, provádět jeho údržbu a opravy s řádnou péčí apod., přičemž neplnění může být sankcionováno, ovšem podle toho, jak je smlouva sjednána, a to za základního předpokladu, že na pronajatém hrobovém místě nejsou uloženy lidské pozůstatky v tzv. tlecí době.
Pokud je hrob soukromý, snaží se někdo odpovědný vést nájemce hrobového místa a vlastníka hrobového příslušenství k důstojné péči o tento hrob?
Příp. nestálo by za to vlastníka hrobového příslušenství (hrobu) ze strany města oslovit s nabídkou na odkoupení s tím, že by jej město převzalo a řádné a důstojně o něj pečovalo?

Mgr. L.Fojtík.


16 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Čím byl významný? Tím, že byl Čech (Moravan)? Jsem myslel, že ten ohavný nacionalismus máme již za sebou. Vždyť napáchal od 19. století mnoho zla. Proč tedy vůbec zmiňovat "prvního českého starosty"? To ti před ním byli zrůdy? Ne, byli prostě jen v té době nejschopnější, bez ohledu na národnost.

RRRR

Anonymní řekl(a)...

Významný byl právě tím, že to byl Čech a první český starosta Hranic a že to bylo ve druhé polovině devatenáctého století, kdy naše území bylo silně německé včetně Hranic a pro náš Čechy to mělo svůj význam. Navíc v dané době nešlo ani tak o nacionalismus, ale o národní uvědomění spjaté s obrozenectvím, obnovení vztahu k historické české státnosti a historii, završené vznikem samostatného československého státu.
Nacionalismus je úplně něco jiného.

Hranické listy řekl(a)...

Ano byl Čech, to je z dnešního pohledu špatné?
Vlastenectví není zločin.

Anonymní řekl(a)...

"nešlo ani tak o nacionalismus, ale o národní uvědomění spjaté s obrozenectvím, obnovení vztahu k historické české státnosti a historii, završené vznikem samostatného československého státu." Tato věta si odporuje. Samozřejmě, že to byl nacionalismus.

To, že byl Čech není nic špatné ani výjimečné. Vlastenectví je zločin morální, protože vedl k milionům mrtvých. Kdo to nechápe, měl by více studovat historii.

A měl by i studovat to, že do 19. století tu žádný problém mezi Čechy a Němci nebyl. Kromě jazykového. To je ale jiný příběh. V 19. století ty zrůdy začaly. Pokračovaly vznikem ČSR, kdy Češi utlačovali Němce a vedlo to k roku 1938. Pokračovalo to rokem 1939 a nakonec rokem 1945, kdy Češi udělali podobné hrůzy jako Němci ve válce. Ano kvůli tomu je vlastenectví a nacionalismus špatný. Bez něj by nebyla tato hloupá nenávist. Co rozděluje dva sousedy, když jeden z nich je Němec a druhý Čech? Jen jazyk, který se snadno naučí oba. A pak uměle vytvořený "národ". Národ je uměle vytvořený institut, který vznikl po Francouzské revoluci a který přinesl za tu dobu miliony obětí. Žádná jiná ideologie či náboženství nemá za sebou takové oběti jako "národ". Bohužel i dnes se vyučuje ve školách lživá Palackého historie.

Dokud bude na pamětní desce u radnice napsáno "první český starosta", tak vždy, když projdu, tak na ni plivnu. Je to dobrý zvyk. Měli by jej následovat všichni slušní občané města. Dokud město nenapíše na desku jeho opravdové zásluhy, ne to, že se narodil jako příslušník uměle vzniklého národa.

RRRR

Anonymní řekl(a)...

Dnes vlastenectví zločin je. Vede totiž k uvědomění toho, že jinou zem nemáme a tato zem poskytuje jisté zdroje pro naše přežití. To se korporátnímu fašismu pranic nelíbí.
Válka je mír, otroctví je svoboda.

Anonymní řekl(a)...

Pro anonym 17 listopadu, 2016 20:16

Tak větší 3,14čovinu jsem ještě neslyšel.

Anonymní řekl(a)...

Příspěvek ze 17 listopadu, 2016 20:16 je dokladem inteligence části "plivající" hranické populace, která plácá nesmysly bez znalosti věci.
Píše, že "...ne to, že se narodil jako příslušník uměle vzniklého národa", aniž by evidentně věděl, že JUDr. Šromota se narodil 28. listopadu 1853 a zemřel 26. října 1912 - tj. za Rakouska, takže příslušník uměle vytvořeného, zřejmě tím dotyčný myslí českého, národa formálně vzato vůbec nebyl.
Mimochodem český stát a národ z pohledu existence byl vyjádřen formou
Českého knížectví (9. století-1198) od vzniku státního útvaru Čechů do nástupu posledních Přemyslovců a následně jako České království – (za Vratislava II., Vladislava II., od 1198), od 1526 součást již ale habsburských monarchií.

Anonymní řekl(a)...

Pletete si zemi a národ. Ani za Vratilava ani za Přemysla. Ani za Karla IV (to byl Němec z dnešního pohledu) nic jako národ neexistovalo. To vzniklo až v 19. století.

A národ neznamená samostatný stát.

Já mám inteligenci vysokou. Vyšší než všichni diskutující ;)

RRRR

Anonymní řekl(a)...

To je hned poznat...

Anonymní řekl(a)...

Inteligenci má rrrrrrrrrrrr vysokou jak sviňa, ale znalosti dějepisu na úrovni šumící trávy. Třeba pro začátek něco o Francké říši si přečíst, což?

Anonymní řekl(a)...

Je to RRRR nikoliv "rrrrrrrrrrrr". Historii jsem studoval. Pokud má šumící tráva tak skvělé znalosti historie, tak to jsem rád. Škoda, že ji nemají takovou i lidé.

O Franské říši jsem toho četl a znám dost. Nic co by souviselo s tématem národnosti.

A tedy strhněte se pomník člověku, který není nic jen se narodil do české rodiny, nebo najděte něco, čím je významnější než lidí před ním a po něm.

I když Hranice mají v také pomníky kolaborantů. Třeba na náměstí, kde mají pamětní desku lidi, co pustili cizí armádu do města a byli za to po zásluze potrestáni - popravou.


RRRR

Anonymní řekl(a)...

Tak excelentní rrrrrrr vzdělanec zajisté bude vědět párrrrrr základních ideí na kterých Francká říše stála a neopomene nám je sdělit.

Anonymní řekl(a)...

Kolaboranti jsou i dnes. Velebí průjezd cizí armády ČR. Amíci si tu jezdí vojenskými vozidly jako doma. A když jim český vlastenec ukáže pr...del, tak je dehonestován. Až tam jste to přivedli vlezdoprdelníci!
JK

Anonymní řekl(a)...

Jenom jste zapomněl dodat, že:
a) ten český vlastenec nejprve sloužil venku v misích a dobrovolně za dolary a pr... vystrkoval, až když jej z armády vyhodili,
b) co by se stalo, kdyby někdo vystrjoval pr... na vojáky Střední skupiny vojsk před rokem 1989?
Jinak obecně souhlasím, že cizích vojsk jsme si užili více než dost a nemusely by tu být.
Otázkou ovšem je, zda nám není nebezpečnější naše vlastní armáda, která neumí jezdit v koloně, protože jak mohlo do sebe drcnout pět Pandurů, to mi hlava prostě nebere. Už podle civilních předpisů by se to s ohledem na bezpečnou vzdálenost nemělo stát.
Co si pamatuji, jezdilo se max 50, u těžších vozidel jako OT max. 40, protože měla vyšší hybnost a vzdálenost mezi vozidly trojnásobek délky předchozího vozidla. To ti "profíci" museli jet jak šus nalepení na sebe.

Anonymní řekl(a)...

No, o Francké říši toho asi na wikipedii moc není, stejně jako v hlavě rrrrrrr :o)

Anonymní řekl(a)...

Nejsem učitel dějepisu. A psát dlouhé eseje o Francké říší zde nebudu, protože absolutně s tématem příspěvku nesouvisí. Leda že byste si takovou esej zaplatil ;)


RRRR