2. 9. 2015

Hranické listy pokračují.

Vážený občané města Hranic, dali jsme si tříměsíční pauzu, abychom se rozhodli co dál. Váš nesouhlas s možným ukončením naší činnosti, nás přesvědčil a dodal sílu, abychom pokračovali dál.
Když jsme 1. června letošního roku pozastavili činnost, tak to bylo v situaci, kdy se vlády nad naším městem, ujala nová koalice stran ANO, Otevřená radnice a KSČM, tedy stran, které se v minulosti nepodílely na kritizovaných nešvarech zdejší komunální politiky. Pomyslných sto dní hájení nové koalice skončilo  a můžeme pomalinku hodnotit.
Nejcitlivější téma našeho města je fungování městské firmy Ekoltes. Jak bylo všeobecně známo, tehdejší ředitel Milan Vinkler odcházel do důchodu a všichni jsme byli zvědavi, kdo ho nahradí, zda to nebude zas nějaký kamarád místních politiků.
Na valné hromadě firmy Ekoltes konané dne 15. června byli dosavadní členové dozorčího představenstva Ing. Hlavinka a Ing. Zima odvoláni a nahrazeni novými členy představenstva, RNDr Františkem Smolkou a Františkem Purgertem. Což byl dobrý příslib, že se poměry ve firmě Ekoltes můžou změnit k lepšímu.
Na konci června proběhlo výběrové řízení na místo ředitele podniku Ekoltes ve kterém uspěl Ing. Václav Mikšík. O kterém jsme se s vyjádření pana Smolky dozvěděli pouze to, že pochází z Hranic.

Takže, kdo je nový ředitel společnosti Ekoltes Ing. Václav Mikšík?

Ing. Václav Mikšík v lednu letošního roku oslavil 50 let, je ženatý, má dvě dcery. Delší dobu již nebydlí v Hranicích, ale má zde rodinné zázemí v podobě bratra a rodičů. Jeho otec taky jménem Václav Mikšík, dlouhá léta pracoval na MNV Hranice a pak i na MěÚ Hranice jako stavby vedoucí. A mimochodem měl na starost i rekonstrukci střechy Hranického zámku a především jeho otci vděčíme za zachování původní podoby této střechy, protože podle plánu tehdejšího MNV, měla být sedlová střecha na Hranickém zámku nahrazená betonovou střechou, podobné jaká je na místní sokolovně. Čímž jeho otec nesouhlasil a prosadil zachování původní sedlové střechy.
Ale zpátky k novému řediteli, po základní škole opustil Hranice a šel se vyučit stolařem do Prahy, před vojnou ještě stihl v Praze i maturitní nástavbu. Po vojně pracoval velice krátce zde v Hranicích na nádraží, tehdy ČSD, v traťových dílnách jako mistr. Následně následoval svoji manželku na Prostějovsko, a přešel do traťových dílen do Prostějova. Ve své práci u Českých drah pak pokračoval na ředitelství v Olomouci, kde při práci zvládl úspěšně studium na Vysoké škole báňské v Ostravě a získal titul nejdříve bakalář a po tom stavební inženýr. Po celou dobu co pracoval u Českých drah, až do zrušení olomouckého ředitelství (25 let) pracoval na řídících funkcích a zajišťoval údržbu a opravy nádražních budov a prostor ČD, tedy má rozsáhlé pracovní zkušenosti, které se hodně shodují s tím, co dělá Ekoltes. Poslední dva roky pracoval na vysoké manažerské funkci a to vedoucí výroby u firmy na Prostějovsku.
Jmenováním Ing. Václava Mikšíka na pozice ředitele Ekoltesu, které se ujal dne 1. září, se jeví jako velice dobrá volba a novému řediteli přejeme mnoho úspěchů v jeho nelehké práci.
Redakce

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Přejeme novému vedení včetně pana ředitele hodně úspěchů. Snad to bude už jen lepší. Jarek a Hana

Anonymní řekl(a)...

Pokud mu tam zůstane starý materiál, udělá prd.

Petr

Anonymní řekl(a)...

Dneska tam je starý materiál, zítra tam být nemusí.
Nový ředitel tam je pár dní a těžko hned vyhodí půlku zaměstnanců, protože za a) sám by to nedal i kdyby byl superman, za b) pořád platí zákoník práce a někoho propustit, to není tak jednoduché, musí být pádný důvod. A to, že špatně fungovali, za starého šéfa, není důvod. To byla chyba toho šéfa. Navíc teď bylo léto, okurková sezóna, sice jsme si přečetli, že pod novým vedením se seká tráva nově, ale podstatě zatím z důvodu vysokých veder nebylo co sekat, tráva nerostla. Takže zatím bylo vše OK. Počkejme na podzim to bude padat listí, počkejme na zimu, to možná bude padat sníh a počkejme na jaro, to zase z důvodu vlhkého a teplého jara poroste tráva o stošest. Pak se teprve projeví zda to bude pod novým vedením klapat. Zda současní vedoucí, neboli ten starý materiál, to zvládne. Podle mě rozdíl teď bude ten, že při první chybě, ten starý materiál poletí.

Anonymní řekl(a)...

Se Smolkou a Purgertem to Ekoltes určitě vše vyhraje. Zatím nám po městě schnou stromy (u Kuchyňky), chodníky a okraje vozovky u obrubníku zarůstá tráva. Vozovky a chodníky v ulicích se pořádně nečistí. Keře se neupravují. Asi proto, že město nemá na tuto práci řádné odborníky. To, že nemakačekové jako čistí chodníky, no to je děs. Jezdí po městě s vozíkem na úklid ale připadá to,že jen jezdí a nic neuklidí. A to si chce někdo hrát na naše krásné Hranice. Fuj!

Klousek