6. 11. 2013

Prodej kotelen Ekoltesu

Kam mi paměť sahá, brání se vedení Ekoltesu zuby nehty uvolňování ekonomických informací. Pokud je už například na přání zastupitelů v minulosti poskytlo, připomínaly křížovku, ve které však tajenku nebylo možné vyplnit. Snad poprvé za dobu existence této městské společnosti jsou uvolňovány, byť postupně, informace poskytující základní pohled na situaci aspoň části Ekoltesu – bývalého provozu tepelného hospodářství. Relevantní informace je však třeba ze současně vypouštěné mlhy všelijakých dezinformací vyseparovat.

Vedení Ekoltesu nyní vyvíjí horečnou aktivitu, aby pozornost zastupitelů, odběratelů tepla i hranické veřejnosti soustředilo na jediné téma. Tím, co údajně vyvolalo celý problém, tedy nespokojenost odběratelů tepla dodávaného Ekoltesem, doprovázená v řadě případů odpojováním od tzv. centrálního zásobování teplem, mělo být příliš vysoké ocenění majetku Ekoltesu při jeho zakládání. Stačí prý snížit odpisy promítané do ceny tepla, což se už stalo při vyčlenění bývalého provozu tepelného hospodářství do nové společnosti Teplo, a problém je vyřešen. Cena tepla klesla, zákazníci budou spokojeni, odpojování od CZT ztratí smysl. Toto tvrzení však vyvolává řadu otázek, na které odpověď zatím chybí.

A základní otázka zní: Pokud je v čele Ekoltesu skutečně výkvět odborníků dvacetitisícového města a stačilo snížit odpisy, proč nyní (po snížení odpisů) tento majetek města vůbec prodávat? Nějaké nestability se prý nemají odběratelé tepla obávat - pro nového vlastníka má být tato investice nyní ekonomicky návratná, tzn. se zajímavým ziskem. Tím spíše, že však město nemusí zisk vůbec, popř. v menší míře do ceny tepla zahrnovat, postrádá prodej kotelen smysl.
Zdeněk Špiřík

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Je smutné, že na několika jednáních zastupitelstva jsem predikoval vývoj v tepelném hospodářství Ekoltesu. Bohužel vedení Ekoltesu a radní ve mé osobě viděli pouze "občana kritika", protože jsem jim narušil jejich zaběhlý systém. Jen jsem slyšel jak jsou členové představenstva a dozorčí rady odpovědni svým majetkem za hospodaření Ekoltesu, Jenže si neuvědomovali, že hospodaření s penězi města není stejné jako hospodaření s penězi smluvních odběratelů. Zjednodušeně
:Na rozdíl od města, kde si sami radní a tzv. členové koalice určují, kolik si sami sobě zaplatí za výkony Ekoltesu pro město, u smluvních partnerů to samé nelze. Hospodářská smlouva musí být vzájemně vyvážená a to v případě cen Ekoltesu nebylo. Cenovou politiku Ekoltesu několikrát oprávněně napadal ing.Špiřík, bohužel byl sám. Jeho ekonomické rozbory byly zjevně na úrovni. To, že se nad rozbory nebyl schopný nikdo zamyslet, ať z důvodu nechápání a nebo zda šlo o úmysl , nechám na čtenářích. Ovšem pokud jde o snížení majetku města , mělo vedení Ekoltesu a to bez výjimky vyvodit vlastní odpovědnost. Žijeme však ve zvláštní době, kdy morálka poslanců parlamentu je mnohdy pochybná, tak nečekám vyvození osobní odpovědnosti ani u poslanců místních. Někteří jsou až tak odpovědní, že si nevidí na špičku nosu, natož po nich chtít aby rozuměli řízení a hlavně kontrole řízeného podnikatelského subjektu. Chtít po nich navíc aby řešili potřeby a zájmy občanů v oblasti životních nákladů je už na jejich síly.HI