6. 2. 2013

Co to na videu je?

Zdeněk Špiřík

Včera jsem obdržel od pana R. Podlouckého odkaz na video zachycující znečistěnou vodu se zřetelně viditelnými zbytky toaletního papíru vytékající do Bečvy několik desítek metrů pod jezem. Naleznete je ZDE. Obrátil jsem se na odborníka s žádostí o objasnění uvedeného problému. Ing. Karel Hübl mi zaslal toto vyčerpávající vyjádření:


Jedná se zřejmě o odlehčení dešťových vod z hlavní stoky před ČOV. K odlehčování dochází při každém větším dešti nebo při tání sněhu. Odlehčení zpravidla trvá ještě delší dobu po skončení deště, protože doba dotoku z nejvzdálenějších míst kanalizace může být poměrně dlouhá. Rychlost vody v hlavní stoce může být cca 1 - 1,5 m/s.
Na ČOV je za deště přiváděné maximálně 465 l/s. Na biologickém stupni čištění je maximálně přiváděno 160 l/s. Zbytek do 465 l/s se čistí pouze mechanicky. Přítok nad 465 l/s se odlehčuje před ČOV, COŽ JE VIDĚT PRÁVĚ NA VIDEU. Problém je ještě, že při zvýšeném přítoku se rozvíří usazeniny ve stokách a znečištění zejména na začátku dešťového přítoku může být větší než při normálních bezdeštných přítocích. 


Podobný problém můžete vidět i na vyústění z ČOV. Jsou tam dvě vyústi potrubí. Z jednoho trvale vytéká čirá biologicky vyčištěná voda (max. za bezdeští 133 l/s, průměrně 67 l/s, za deště 160l/s). Z druhého potrubí vytéká voda pouze za dešťového přítoku- je podobně zakalená jako na videu. Neobsahuje však větší nečistoty jako např. toaletní papír apod. – viz přiložené fotografie.

 Průměrný denní přítok na ČOV                                      67 l/s
Maximální hodinový průtok                                            133 l/s
 Maximální dešťový průtok                                              465 l/s
Maximální dešťový přítok do biologického stupně      160 l/s = 13 824 m3/den
      Maximální dešťový přítok do dešťové zdrže na ČOV        305 l/s
Znamená to, že pouze 160 l/s je čištěno biologicky a zbytek 305 l/s je čištěno pouze mechanicky s účinností cca 20 – 30 % na BSK5  a 30 – 60 % na NL.

V současnosti se staví dešťová zdrž v Komenského ulici, která zachytí převážnou část odlehčovaných vod z kanalizace ve Skalní ulici a do Ludiny se téměř nebude za deště odlehčovat. Po dešti se obsah dešťové zdrže vyčerpá do kanalizace a odvede k ČOV. Problém však může být, že voda zachycená ve zdrži v Komenského ulici se odlehčí před ČOV nebo se vyčistí pouze mechanicky na ČOV. Přínosem jistě bude, že Ludina nebude znečišťována odlehčovanými vodami. Otázkou však je, zda vynaložené investiční a provozní náklady jsou přiměřené získanému efektu.
V Rakousku a Německu se to řeší menšími dešťovými zdržemi, které zajistí mechanické předčištění na síti a na ČOV se přivádí menší množství o větší koncentraci znečištění, protože hydraulická kapacita biol. čištění je omezená a na čištění většiny deš. vod nestačí.
Ještě lepší řešení je odpojování deš. vod z kanalizace napojené na ČOV A JEJICH ZASAKOVÁNÍ NEBO ODVEDENÍ DO NEJBLIŽŠÍHO VODNÍHO TOKU. Tato koncepce se však v Hranicích zatím příliš nedaří prosadit.                                                 Fotografie můžete zvětšit

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Může mi někdo vysvětlit, proč město ve firmách, které vlastní nebo spoluvlastní musí zastupovat komunální politici? Proč třeba v představenstvu Vak Přerov figuruje starostka Ondriášová (skutečně jako figurka)a ne někdo, kdo vodě a kanalizaci rozumí? Třeba ing.Hübl?
Maja

Anonymní řekl(a)...

může mi někdo vysvětlit proč...?
Otazníků plno. Proč např. se někdo drží v dozorčí radě nebo představenstvu Ekoltes jak h.o.v.n.o košile? Protože má rád město nebo peníze? Nebo je zapálený odborník na všechno? MJ

Anonymní řekl(a)...

Když sme u toho figurování. Ve špitále "figuruje" pořád ještě Wildner?
rrr