28. 2. 2013

Nechci brát nikomu ideály, ale realita v Hranicích je jiná.

Diskutující FK v komentářích k předešlému příspěvku K čemu má zastupitelstvo výbory  uvádí: „…v zápise č. 12 z 8. jednání je uveden text závěru kontroly Ekoltesu. Celý text kontroly tam samozřejmě není, protože má několik stran důkazů. Kontrola byla vedena přesně dle zadání a metodika kontroly byla v souladu s metodikou provádění interních auditů dle norem ISO. Nicméně si myslím, že není důvod protokoly auditů někde nezveřejnit. Na dalším jednání KV se pokusím tuto změnu zavést. Zcela určitě si myslím, že protokol šel do zastupitelstva jako podkladní materiál.

Kontrolní výbor zastupitelstva schválil zmiňovanou zprávu o kontrole 29.října 2012 na svém 8.jednání. Mělo se jednat o kontrolu Ekoltesu – viz výňatek ze zápisu z jednání KV.

V části zápisu ze schůze kontrolního výboru pojednávající o výsledku kontroly jsou však pouze zmínky o smlouvě mezi městem a Ekoltesem.

O čem tedy při kontrole vlastně šlo?
Podíval jsem se proto, co je o této kontrole uvedeno v zápisech ze zasedání zastupitelstva. Potvrzuji to, co napsal pan Novák. V žádném ze zápisů ze zastupitelstva po 29.říjnu 2012 (po projednání v kontrolním výboru) není o této kontrole ani zmínka. A to ani v seznamu materiálů předložených týden před zasedáním, ani mezi materiály položenými až „na stůl“. Zmínku o této kontrole není možno dohledat ani v části pro diskuzi na závěr zasedání zastupitelstva. 
Jen v zápisu ze zasedání zastupitelstva z 13.12.2012 je zmínka, ale o jiné kontrole - cituji úplné znění:
Mgr. Ludmila – seznámil zastupitele s výsledkem kontroly kontrolního výboru Kontrola investiční akce rekonstrukce parku Čs. legií v Hranicích.
Protože se jednalo o ústní informaci přednesenou v diskuzi (bez předloženého materiálu) zastupitelstvo se dle zápisu podněty ani z této kontroly nezabývalo (doporučuji přesvědčit se na zvukovém záznamu).

Závěr? Nelze než souhlasit s názorem pana Nováka v příspěvku K čemu má zastupitelstvo výbory?:
"Škoda, protože nový kontrolní výbor od té doby nezveřejnil žádnou kontrolní zprávu o výsledcích kontrol. Pouze v zápisech zmiňuje útržkovité informace o dvou kontrolách. Zápisy z kontrol však ani nebyly předloženy k projednání v zastupitelstvu, jak ostatně vyplývá z materiálů k pozvánkám na zastupitelstvo."
Zdeněk Špiřík

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

V Hranicích naprosto standardní situace.

Anonymní řekl(a)...

Škoda, Ing.Filip Konečný je rozumný člověk, má přehled a tah na branku....tady zřejmě podlehl "zavedenému a širokémú" pohledu na věc podle vládnoucí koalice.Vzorem jsou zřejmě zápisy z rady, které jsou nic neříkající.Akorát budí dojem, že představitelé města pracují 24 a více hodin denně.Bohužel Filip je sám a v tom panoptiku moc neprosadí.

Anonymní řekl(a)...

Vážený kontrolní výbore, dovolte mi touto cestou vás oslovit a požádat vás o váš názor, jak je možné, že předsedou dozorčí rady Ekoltesu byl člověk, který současně řídil SVT Group a.s. Navíc tato firma v té době dodávala a dodnes dodává materiál a ITI služby do Ekoltesu.Co na to říkáte? A znáte kvalitu těchto služeb? Neptejte se vedení, ptejte se anonymně těch, kteří se službama SVT přichází do styku.Jsem zvědavá, zda najdete odvahu se podívat věci na jádro pudla.

Anonymní řekl(a)...

hele, kdyby si měl kladné vztahy s rodinným klanem Kosmodiska, tak by si mohl Ekoltes vycucávat jako Martin Los

Anonymní řekl(a)...

Tak, podařilo se, zápisy z jednotlivých kontrol jsou již veřejné:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/samosprava/vybory-a-komise/vybory-zrizene-zastupitelstvem/zapisy-z-kontrol-kontrolniho-vyboru-2012.html

FK