29. 5. 2011

Jak nazvat Bezejmenný potok?

Zdeněk Špiřík
Paní Ing. I. Zahradníčková v úvodu studie Hranice – Bezejmenný potok, studie proveditelnosti z roku 2007 napsala:
„Bezejmenný potok je místní vodoteč v jihovýchodní části města Hranic. Jeho příslušná spádová oblast je značně rozlehlá. Tvoří ji převážně lokalita zvaná Pod Hůrkou a jižní okraj zastavěné části města od trati ČD přes ulici Partyzánskou ke korytu řeky Bečvy.“

Tím, jak nazvat Bezejmenný potok (dále BP), se dlouhodobě zabývá současný místostarosta Hranic - pan Mgr. M. Wildner. V minulém volebním období se soustředil na vysvětlování, že tzv. BP žádným potokem není, je pouze vodou tekoucí po povrchu země - viz příspěvek

Když pak přívalová voda volně tekoucí po povrchu země závěrem minulého volebního období opět způsobila vážné škody, otřáslo to tehdejším panem starostou natolik, že potok označil za „příkopu“ (zaklenutou část v Partyzánské ulici za „zatrubněnou příkopu“). A aby se nám tento název vryl do paměti, na posledním zasedání zastupitelstva nové pojmenování snad 100krát zopakoval.

Popřejme současnému místostarostovi města v tomto boji o správné pojmenování BP hodně úspěchů! Snad potom nechá ty, kteří vodě rozumí, připravit smysluplná opatření pro reálné snížení povodňových rizik v celé této lokalitě.

Žádné komentáře: