10. 8. 2010

Vzpomínka na doby minulé


Mé vzpomínky na minulá léta nejsou tak špatné, jak se dnes negativně poukazuje.
Stavěli jsme 32bytovou jednotku svépomocí pod bytovým družstvem v Hranicích. Stavba započala na podzim v roce 1968 a na podzim v roce 1970 jsme se nastěhovali „do nového“. Tehdy pod názvem ulice Zborovská, dnes Pod lipami 1531 až 1534.

Vzpomenu, co jsme v sedmdesátých a osmdesátých letech bez problémů užívali.
Vlastním v domě garáž, kde bylo ústřední topení – dnes je odříznuta přípojka. Takže topení se stalo celkem zbytečné. Za další – na budově před garážemi byl uzavírací ventil pro připojení hadice na mytí auta, dnes tato malá služba pro řidiče aut neexistuje. V domě na každé stoupačce byly zabudovány na střeše ventilátory pro odsávání WC – i toto vzalo za své a bylo zrušeno!
Zeleň před a za domem se sekávala každý týden, takže dnešní pohled na stávající situaci je přímo žalostný. Tráva se zkrátka neseká, respektive někdo usoudil, že 3x za rok to stačí – dne 5. srpna jsem pořídil fotografie současného stavu.
Jako občan našeho města se ptám – trojí sekání trávy za rok v dnešní vychvalované společnosti je dostatečné? Ten, kdo řídí tuto práci by měl navštívit sousední stát směrem na západ, aby viděl na vlastní oči, jaký je u nich v úpravě okolí zřetelný rozdíl. Nechci urážet, ale takoví vedoucí nemají na svých místech co dělat.
Dovolte, abych se vrátil ke dvěma fotografiím. Jedna ukazuje dnešní stav před druhým sečením trávy, ta druhá mi připomíná stará léta.
Již druhý měsíc, a to každý týden, seká trávu vlastní sekačkou pan Jan Pala. A to proto, aby traktor neponičil novou dlažbu před hlavním vchodem, kde byly vyměněny vstupní dveře.
V osobním styku se svými známými a kamarády používám rčení, že dobře již bylo. Za tím si stojím a mohl bych to dokumentovat na dalších příkladech.

František Hlavinka

Žádné komentáře: