24. 6. 2010

Starostova rychlá odpověď, aneb dohnat to, co dlouho neřešil.Již minimálně dvě volební období byli naši volení zástupci na radnici informováni občany ulic Potštátská,Alešova a dalších, že při větších prudších deštích jsou tyto ulice  zaplavovány vodou. Volení úředníci se stále vymlouvali na různé tzv. objektivní potíže.
A hle jak se to najednou začalo řešit, když jim bylo řečeno, že se vzniklá situace, kterou neřeší, bude muset řešit na jiné úrovni. Proto byl starosta města  požádán o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (aby nedošlo ke špatné interpretaci, jsou dotaz i odpovědi autentické) –cituji:
 „Jak a kdy bude vyřešena tekoucí voda  při deštích na Potštátskou ulici s neudržované městské komunikace  ( za Frenštátskou lesní, a.s.) vpravo vede k opravně trafostanic a rourou vytékající z pozemku na vozovku, který jste prodali a nazýval se Potštátská průmyslová zóna. Tato voda při trochu prudších deštích  teče po celé šířce  ulic Potštátské a Alešové (viz snímky dvě hodiny po dešti), tam se tento proud rozdvojuje a teče na ulice Nádražní a Máchova.
Tato voda se dostává do sklepů obyvatel v tomto prostoru. Informace Vám jistě rádi poskytnou občané tam bydlící! Tento problém byl městskému úřadu předložen již v minulém století, ale intenzivně před třemi lety a pak několikrát opakovaně a nic jste pro nápravu neudělali.“   

Požadavek o informaci byl podán 30.května 2010. Odpověď  přišla překvapivě rychle - již 1.června, a to velmi zajímavá:
„Záležitost na Potštátské – výtok vody monitorujeme již od prvního tání sněhu. V obvyklém roce se po stání sněhu situace zklidní a k výtokům nedochází. To letos neplatí, proto si město nechalo zpracovat od odborné firmy návrh technického řešení.  
Rada města na svém jednání 1.6.2010 bude rozhodovat o zadání této zakázky a rozpočtovém opatření.  Následně bude provedena oprava, která bude řešena mimo stávající silnici II/440.“
Druhá odpověď byla zaslána také velmi rychle, a to již 11. června 2010 :
Usnesení 2826/2010 - RM 94 ze dne 1.6.2010
Oprava  odvodnění komunikace v ulici Potštátská v Hranicích
Rada města Hranic po projednání: schvaluje
zadání zakázky „Oprava odvodnění komunikace v ulici Potštátská“ firmě Dušan Kleiber - VaK STAV Drahotuše
dle důvodové zprávy. Termín 29.6.2010. Odpovídá ved.OD MěÚ 
Ukládá odboru dopravy neprodleně zabezpečit tuto akci. Termín 29.6.2010 Odpovídá ved. OD MěÚ
   Tyto odpovědi jsou určitě překvapivé, hlavně pro občany města bydlící na Potštátské, Alešové a přilehlých ulicích. Popsaný problém sužuje občany nejméně třináct let (možná i více) a již se jím mnohokrát  v minulosti  MěÚ údajně zabýval , ale  nikdy ho nedořešil tak, aby výsledek byl odpovídající potřebám občanů.
Nechejme se překvapit, jaký výsledek bude po termínu, který stanovila rada města. Jestli uvedené ulice nebudou při každém prudším dešti řekou, která vše zaplavuje. Již v  minulosti bylo mnoho nějakých termínu a vždy to skončilo do ztracena.
Tento článek je také napsán proto, aby občané města věděli, že někteří jejich spoluobčané se snaží řešit situace, které životní podmínky pro nás všechny trochu zlepšují. Kéž by nás bylo více!
Je zřejmé, že výše popsané vzepjetí aktivity volených představitelů města souvisí s blížícím se koncem volebního období a je výrazem jejich snahy po zachování svých pozic i po podzimních komunálních volbách.
  Rozhodnutí rady je tedy asi jen koaliční předvolební manévr, aby občané viděli, že se pro ně něco dělá, protože nejméně čtyři roky občanské sdružení  ZH bombarduje radnici marně. Nikdo ani starosta, místostarostka (ta má tuto oblast v kompetenci), ani úředníci radnice si  po celou tuto dobu neudělali prostor a  čas se tímto problémem hlouběji  zabývat. Až nyní, před blížícími se komunálními volbami. Jak by to bylo krásné, kdyby byly komunální volby každý rok!

Antonín Honysz

Žádné komentáře: