14. 4. 2010

Ohlasy našich čtenářůVelmi kladných ohlasů se nám dostalo po uveřejnění článku ing. Špiříka v HD z pátku 2. 4. 2010. Spoluobčané pozitivně reagovali nejen na zveřejněný názor na Rozpočet města, ale kriticky reagovali svými postřehy na některé problémy, které je tíží. Podle nich vedení města nedostatečně řeší čistotu a pořádek ve městě a přilehlých místních částech. 

Pan H. uvedl názorný příklad z místní části Velká. Silnice, která spojuje kamenolom Hrabůvka a místní část Drahouše, je v některých částech lemována černými skládkami. Ty se nacházejí v místech, kde je upozornění MěÚ, že skládky jsou zakázány pod pokutou padesát tisíc kč. A tak se dotyčný pán dotazuje, zda vůbec existuje v Hranicích Strana Zelených. 

Obdobně reagovali i manželé R., kteří upozorňují na potok Ludina. V jeho blízkosti se nacházejí parkovací plochy těžké techniky, říčka sama by zasloužila protipovodňovou úpravu. Pan M. K. se zpětně vyjádřil k rozpočtu, kde si klade otázku, kdy bude pokračovat úprava jednotlivých sídlišť. Konkrétně, kdy se dokončí sídliště Hromůvka a slibované parkovací plochy.

Jako opoziční zastupitelé dostáváme podobných dotazů desítky. Je to na straně jedné potěšitelné, že občané mají zájem o rozvoj svého města, že nacházejí cestu ke svým zastupitelům. Je však velmi složité je nezklamat. I když jejich připomínky prezentujeme a obhajujeme na jednáních zastupitelstva, často narážíme na hradbu arogance a nezájmu. A někdy i na posměšky těch nejvyšších.
Kdysi tzv. mladí „úderníci“, kteří si říkali „Příjemný úder“ velmi okázale poukazovali na jakousi aroganci na radnici. Až teatrálně kritizovali starostu zvoleného za sociální demokraty na přelomu roku 2000. Avšak volby o šest let později ukázaly pravou tvář arogance. Současné vedení Radnice veřejně proklamovalo, že i sebelepší názor opozice nebude brán v úvahu. Proč? 
Jedinou pravdu bude mít zmanipulovaná Rada Města, apod. A občan? Na tuto otázku se jen těžce hledá odpověď. Opět jen pro názornost: Oslovil nás občan z ulice Pod Lipami, zda by nebylo možné vyřešit chodníky v některé části této lokality. Popsal situaci, nebyl však vyslyšen. Osobně jsem požádal pana starostu o vyjádření, dodnes nemám odpověď. Takže nezbývá, než vzít situaci do vlastních rukou. Jako v parku Čs. Legií. Tam si občan /nebo občané/ zřejmě sami vybudovali vlastní chodník v samotném parku. 

Stejně jako se již legálně jezdí od garáží na Hromůvce na silnici I/47 ke kruhovému objezdu na Ostravu. Ptám se: Kam se poděly „zbytečné“ dopravní značky z cyklostezky do Velké. Když jsem upozornil na jejich nadbytečnost, sklidil jsem úsměšky. Kde jsou? Ve sběrně…..? Je potřebné řešit situaci od Cementářského sídliště ke Kostelíčku. Provoz na této silnici houstne, nemá pravidla. Tam je potřebné dopravní značení. Včetně  omezení rychlosti. Mám pocit, že nějak se to Ultralevé a ultrapravé Koalici zamotává.

Spojil jsem svůj osud, svůj život s tímto městem.Chci, a to je mé přání, aby prosperovalo, bylo čisté a bezpečné.  Když se ohlédnu já, i moji kolegové v zastupitelstvu, zpět do roku 2006, kdy jsme byli zvoleni do zastupitelstva, nemáme se za co stydět. To jiní musí zpytovat své svědomí.

Mgr. Miroslav Raindl

Žádné komentáře: