19. 1. 2010

Pasti, pasti, pastičkyNa nevhodnost umístit tyto prvky na komunikaci upozorňovala široká veřejnost už od začátku záměru, tedy ještě v době, kdy se vedla polemika o sjezdu z dálnice do Hranic.  Tehdy vznikla i petice proti zamýšlenému přivaděči od Velké a lidé chtěli obchvat Hranic. Na jednání v bývalé pivnici nám, tehdy ještě bývalý místostarosta vysvětlil, že pasti a pastičky odradí řidiče od průjezdu Hranic. Dnes sklízíme plody neochoty bývalé radnice reagovat na požadavky petice, kterou podepsalo cca 2000 tis. občanů. Divně působí fakt, že se na doporučení vybudovat  tyto  omezující dopravní prvky podílela tatáž firma, která provedla hlukové měření. To, že jsme zaplatili zmetek bylo jasné už v době jeho prosazení a dnes se jen předpovědi potvrdily. Je potřeba rozlišit, kdo se na tom zmetku a jakou měrou podílel. "Odborníkům" z Brna to za zlé až tak moc nemám, ti dostali zadání a "zarputilý" požadavek protlačili.Peníze se však už nevrátí a tak bych očekával alespoň od odpovědného autora omluvu. Také bych příště doporučoval radě města  oslovovat  formou výběrového řízení více firem  a nejen CDV Brno. Už jen proto, že zadání bez výběrového řízení dává prostor k různým úvahám. Na závěr by nebylo na škodu zveřejnit na kolik nás tato "legrácka" přišla a to zvlášť, co se zaplatilo CDV a co realizační firmě.
Ing. Ivo Holec

Žádné komentáře: