4. 1. 2010

K náhradní výsadbě uschlých stromů


Představitelé města nás s velkou pompou opakovaně informovali o velkorysé výsadbě zeleně náhradou za její poškození při výstavbě dálnice. Vícekrát jsem upozorňoval na to, jak velký podíl nově vysazených stromů bez ošetřování usychá. Pokaždé se mi dostalo poučení, že to není starost města. Že povinností firmy, která stromky vysadila, je i opakovaná výsadba nových stromků za ty uschlé. Nakolik je tato „povinnost“ plněna a ze strany města kontrolována je možno vidět na řadě míst města. Uschlé stromy jsou vytrhávány a pouze část z nich je nahrazena novými.

Protože obecná diskuze na toto téma neměla žádný význam, pokusil jsem se na tento problém poukázat na konkrétním příkladu 2 akátů v Alešově ulici, uschlých před asi 2 lety a následně vytržených pracovníky Ekoltesu. Jak známo, jedná se o krátkou a tedy přehlednou ulici s relativně málo nově vysazenými stromy. Starosta mi na můj dotaz, kdy budou tyto dva stromy nahrazeny novými, v září odpověděl takto: „Vámi popisovaný stav jsem okamžitě řešil s pracovníky společnosti Ekoltes Hranice a.s., za suché stromy bude do konce roku provedena náhradní výsadba. Vážený pane, osobně provádím kontroly provedené práce ve všech lokalitách Hranic. Zjištěné nedostatky okamžitě řešíme a požadujeme jejich nápravu.“


A jako obvykle v podobných případech……nic se nedělo. S údivem jsem si proto koncem listopadu přečetl následnou starostovu odpověď na svůj opakovaný dotaz v této záležitosti. Cituji: „Dosadba 2 kulovitých akátů do Alešovy ulice byla provedena v průběhu týdne 13. – 20.11.2009“. Ve skutečnosti však, stejně jako na řadě jiných míst v Hranicích, v Alešově ulici žádná náhradní výsadba neproběhla.Koncem minulého roku jsem proto panu starostovi poslal tyto fotografie, které jsou pořízeny asi měsíc po údajné výsadbě nových stromů. Současně si kladu otázku, zda je provádění kontrol „provedené práce ve všech lokalitách Hranic“ v dobrých rukou. Asi ne. Navíc potom pan starosta nemá dost času ani na řádné plnění povinností, za které je ve skutečnosti placen.


Antonín Honysz

Žádné komentáře: