17. 9. 2009

Bez obchvatu z města kamiony a hustá doprava nezmizí

.
Starosta a koaliční radní (ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Nezávislí) by konečně měli pochopit, že podstatnou část hluku a prašnosti je možno z města dostat pouze obchvatem. Je jedno kudy obchvat povede, ale je to jediná možná alternativa řešení, jak významněji zlepšit životní prostředí města. Že je to nutné, ukazují výsledky posledního měření znečistění ovzduší ve městě, kdy byl zaznamenán další podstatný nárůst suspendovaných částic prachu PM 10 a kdy dle měření hluku je postižena obytná zóna kolem silnice II /440, t.j. od ulice Potštátská průtahem po kpt. Jaroše a silice I /37 od Hranické až po Smetanovo nábřeží. Nadměrná intenzita provozu má dopad na hlučnost a prašnost a sníženou bezpečnost na většině ulic města. Řešením je vybudování obchvatu celého města. Tady je ale nutná iniciativa ze strany rady a zastupitelstva města.

Při investicích takového rozměru, jako je obchvat, se naráží na omezené finanční možnosti a v případě již plánovaného obchvatu i na problémy související s majetkovým vypořádáním pozemků potřebných k výstavbě. Proto by starosta města s radou měli více, kvalitně a cíleně spolupracovat s Krajským úřadem v Olomouci na možnosti řešení tohoto problému. Již dnes, pokud není pozdě, řešit s Krajským úřadem úpravu územního plánu kraje, kde vyznačit obchvat města východním směrem od dálnice D 47(D1) přes silnici II /440 na silnici I /47 a pokračovat dál na silnici I /35. S využitím peněz z Fondů Evropské unie, Státního fondu dopravní infrastruktury, Krajského úřadu Olomouckého kraje, za přispění Lázní Teplic nad Bečvou a vlastních by se mohlo dosáhnout kýženého výsledku.
Velkým dopravním problémem, i když si to vedení města přímo nepřipouští, je také blízkost kamenolomu v Hrabůvce. Jediná silnice, která ho spojuje se komunikacemi vyšší třídy prochází poblíž nebo v těsné blízkosti obytné zástavby.
V posledním období se podařilo prosadit omezení nákladní dopravy v některých úsecích ulic města. Došlo k tomu, že nákladní vozidla již nemají povolen vjezd od obou nájezdů I / 47 na tř. 1.máje směr centrum města a na Zborovské ulici (mimo dopravní obsluhy a zásobování). Toto omezení však má jen dílčí vliv na snížení intenzity provozu v ulicích města, mírně se možná snížila hlučnost.
Podle názorů občanů v severní části města se dopravní zatížení po zprovoznění dálnice D 47 (D 1) nezklidnilo a je nutné, aby se rada města probudila a po roce od uvedení dálnice do provozu zajistila provedení dopravního průzkumu. Dopravní průzkum by objektivizoval informace o počtech jednotlivých druhů vozidel projíždějících nejvíce zatíženými ulicemi a umožnil by srovnáním s výsledky předcházejících měření.
Pokud se tento závažný problém nebude okamžitě řešit a stále jen odkládat, bude se město Hranice v budoucnu topit v hluku a nadměrném prachu, jinak řečeno se bude potýkat s velkou zátěží na životním prostředí a tím se špatnými podmínkami pro život obyvatel. To by si všichni volení zástupci občanů města měli uvědomit a začít pro občany něco zásadního v této oblasti dělat. Když jde obchvat realizovat v jiných obcích, proč by to nemělo jít v Hranicích.
Anonín Honysz

Žádné komentáře: