13. 11. 2013

Odpověď na otevřený dopis starostce města

Ing.  Kateřina Hlochová
odpadové hospodářství, veřejná zeleň, hřbitovnictví
Městský úřad Hranice
Pernštejnské nám. 1
753 01   HRANICE 

Otevřený dopis sečení – vyjádření 

1) EKOLTES Hranice, a.s. disponuje několika druhy mechanismů, jež jsou schopny vykonávat sečení. Celkem je to 13 ks zařízení, které umožňují mulčování travní hmoty a většina i sekání se sběrem travní hmoty (tato technologie byla EKOLTESem upřednostněna oproti technologii mulčování na požadavek města Hranic).


2) V uvedeném období se EKOLTES Hranice, a.s. v maximální možné míře věnoval (dle klimatických podmínek) sečení se sběrem travní hmoty. V článku se autor opomněl zmínit, že oněch 52 pracovních dnů nebylo vždy možné, díky klimatickým podmínkám, provádět seče se sběrem travní hmoty. U ostatních subjektů se, vzhledem k nepříznivým podmínkám k sečení se sběrem travní hmoty a s jejich souhlasem, přistoupilo k mulčování, což v Městě Hranice není možné. Mulčování je pak možné, oproti sečení se sběrem, provádět i v mokré trávě. Proto na faktu, že Ekoltes prováděl seče mulčováním u ostatních subjektů nevidíme nic šokujícího.

3) K četnosti sečení vybraných lokalit můžeme sdělit jen to, že harmonogram s četností sečí je dán rámcovou smlouvou a její změny schvaluje vedení Města Hranice. Konkrétní zmiňovaný případ v Teplicích je zavádějící, jelikož seče v Teplicích se provádějí pouze mulčováním (sečení bez sběru travní hmoty). Dále bychom chtěli upozornit na fakt, že autor článku vychází pouze z informací v rámci odpovědi na své otázky. Neví a ani nemůže vědět nic o organizaci práce v naší společnosti. I v případě prací prováděných u našich obchodních partnerů je vždy část pracovní kapacity, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, vyčleněna pro práce ve městě Hranice. Bylo tomu tak i době sledované pisatelem článku. Samozřejmě jen v ty dny, které nám dovolovaly plnohodnotně a v souladu se smlouvou provádět dané činnosti.

4) Co se zimní údržby týká, nebyla ze strany Města Hranice uplatněna žádná reklamace. Autor článku opomíná fakt, že ne všechny chodníky jsou v majetku Města Hranice (viz. příklad chodník u Kauflandu). 

S pozdravem

                                 Bc. Zdeněk Michálek
                                 Vedoucí provozu 1 
V Hranicích dne 4. 11. 2013


20.října jsme pod názvem Údržba zeleně a sečení trávy v Hranicích zveřejnili otevřený dopis paní starostce Ondriášové. Pan Michal Vařeka se v dopisu, jehož celý text naleznete ZDE, zabývá nedostatky při údržbě zeleně v Hranicích a požádal starostku města o odpověď na 3 otázky.
Překvapilo nás, že paní starostka nechala odpovědět místo sebe pracovnici provozu 1 Ekoltesu. Uvedený dopis není podepsán ani autorkou, ani vedoucím provozu 1 a tím spíše ani ředitelem Ekoltesu, nebo některým z šesti místních politiků, kteří „hájí zájmy“ občanů města v představenstvu a dozorčí radě Ekoltesu.
Přitom je co vysvětlovat, protože nepodepsaná odpověď je jen neúplnou a vyhýbavou odpovědí za Ekoltes, tedy za dodavatele města. Uvedeme jen jeden příklad:

„U ostatních subjektů se, vzhledem k nepříznivým podmínkám k sečení se sběrem travní hmoty a s jejich souhlasem, přistoupilo k mulčování, což v Městě Hranice není možné.“

Bylo by zajímavé se od paní starostky dozvědět, proč to v krizových situacích není v Hranicích možné? Nebo je lepší nechat trávu dorůst do výšky 75cm?

(red)

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Paní starostko máme tomu rozumět tak, že je to pod Vaši úroveň odpovědět na sice kritický, ale přitom slušný dopis?
jno

Anonymní řekl(a)...

buďte ráda, že vám vůbec odpověděli a ještě jednou buďte ráda, že Vám odpověděl přímo "zeťák" - dědičný budoucí ředitel :-))

Anonymní řekl(a)...

A paní starostka dělá, že neexistuje. A.Bajer