10. 12. 2013

Smlouva mezi městem a Ekoltesem

Obrázek si zvětšete

Nerozumíme, proč na webu Ekoltesu nejsou vyvěšeny informace, za co konkrétně při péči o zeleň v Hranicích zodpovídá. Snad by mělo být i v zájmu sedmi politiků, kteří tam "hájí zájmy občanů města" budovat důvěru občanů k městské firmě. Přikládáme malý výtah z tzv. Rámcové smlouvy, kterou se Ekoltes zavazuje zajišťovat městu některé služby. V tomto případě se jedná o sekání trávy. Navazujeme tím na naše 2 předchozí příspěvky.

Jak už mluvčí města zmínil, jsou ozeleněné plochy rozděleny do tří kategorií. Rozdělení je patrné z prvního obrázku.
Kolikrát mají být plochy jednotlivých kategorií a kdy ošetřeny je patrné z druhého obrázku. V této části mluvčí města ve svém článku v Deníku plácal. Podívejme se tedy na harmonogram sečení podrobněji.
Obrázek si zvětšete
Na první pohled jsou patrné nedostatky harmonogramu. Poslední seč by bylo korektnější nazývat "sběr listí do vaků sekaček". Reálně se tedy ve smlouvě jedná podle jednotlivých kategorií jen o 4, 2 a jednu seč trávy za rok (když ono to už ale nevypadá tak krásně).
Druhý závažný nedostatek spatřujeme v načasování sečí. Nejčastěji se má tráva podle smlouvy sekat v době, kdy přestává růst, resp. už neroste vůbec. 
Vezměme příklad sečí v lokalitách 1. kategorie: Do července pouhé 2 seče (to už mnozí z nás mají za sebou dvoje sena). Následují seče v srpnu, září, říjnu. Není divu, že se některé neprovedou, aniž to někdo zaregistruje. Nebyla by logičtější 3 sečení do 15.července a poté v srpnu a říjnu? A že reptají lidé na sídlištích, pokud do konce července proběhnou jen dvě seče (někdy možná ani to ne), se vůbec není co divit.

Smlouvu schválili Ing. Radek Hlavinka, předseda představenstva Ekoltesu a Ing. Radka Ondriášová, starostka města.
                                                                                    (red) 

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Doporučuji zřídit na sídlištích něco jako osadní výbory, které by si například údržbu zeleně organizovaly samy. Za peníze, které za sečení platí město Ekoltesu.
MN