3. 6. 2011

Potvrzeno - tvrzení představitelů Ekoltesu jsou nepravdivá.

Zdeněk Špiřík

V příspěvku  Je možno představitelům Ekoltesu věřit?  z 21.dubna jsem uvedl na pravou míru některé z informací poskytovaných představiteli Ekoltesu na zasedáních zastupitelstva a prostřednictvím sdělovacích prostředků o tzv. Centrálnímu zásobování teplem. Zmínil jsem se také , že „…doklad, kterým ERÚ (podle představitele Ekoltesu) prohlásil soustavu vzájemně nezávislých kotelen provozovaných Ekoltesem za CZT jsem dosud, tedy ani po 3 týdnech, neobdržel (hůta daná zákonem106/99 je 15 dnů). Správné označení soustavy kotelen je však za určitých okolností důležité...“
Až na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje z 3.5.2011, kterým tento přikázal MěÚ v Hranicích moji žádost z 1.dubna do 15 dnů od doručení jeho rozhodnutí vyřídit, jsem konečně 23. května odpověď od naší paní starostky obdržel (připomínám, že lhůta daná zákonem je 15 dnů).
V odpovědi je uvedeno, že požadovaný doklad se nepodařilo nalézt ani v Ekoltesu, ani na Městském úřadu, ani v jeho archivu.
Poučení z této zkušenosti – až vám příště bude představitel Ekoltesu něco tvrdit, požádejte, než mu uvěříte, o písemný doklad, který jeho tvrzení potvrdí. Jinak podstupujete velké riziko, že budete pracovat s polopravdami, resp. lživými informacemi.

Žádné komentáře: