18. 6. 2011

Ekoltes v pojetí Hranic 2000

Ivo Macháček

Přečtení příspěvku Reakce na Změnu pro Hranice… na webové stránce Hranic 2000 mě rovněž inspirovalo k několika řádkům. Příspěvek totiž jakoby chtěl naznačit, že jej článek Dana Navrátila Valnáhromada společnosti Ekoltes Hranice a.s. nějakým způsobem poškozuje.

Úvodem bych chtěl říct, že „lustrace“ do dozorčí rady nominovaného Zdeňka Škrobánka je odporná a ještě o to odpornější proto, že jejím důvodem je osobní antipatie některých členů místní koalice. Naše sdružení i já osobně jsme podporovali schválení kandidáta navrženého opozicí. Stejně tak způsob oslovení Petra Březíka mě šokoval a nesouhlasím s takovým postupem. Obzvláště proto, že tato věc byla rozhodnuta 5 dní před zmiňovanou valnou hromadou. Těžko říci, zda takové jednání bylo ze strany starostky nějakým taktickým manévrem, či zda jde pouze o prachobyčejnou lenost.

Nicméně zbytek přípěvku jasně naznačuje, že strana Hranice 2000 rovněž o opravdové změny ve strategii řízení Ekoltesu nestojí. Závěrečný odstavec jejich příspěvku bych rozdělil na dvě teze, které teď rozeberu.
1.    Chceme, aby v představenstvu Ekoltesu byli zástupci města, aby mohli řídit společnost ve prospěch svých občanů.

Klasická demagogie, na které se překvapivě shodne koalice i opozice. Radní v představenstvu Ekoltesu prý chrání zájmy svých občanů a prosazují nízké ceny pro město. Proč si myslím, že se jedná o lidem záměrně předkládanou lež?

Struktura orgánů je v Ekoltesu taková: Nejvyšším orgánem je valná hromada, která volí dozorčí radu. Dozorčí rada volí představenstvo. Jde o tzv. německý model, ve kterém jsou posíleny pravomoci dozorčí rady. Dozorčí rada kontroluje, zda představenstvo při řízení společnosti plní pokyny valné hromady. Představenstvo je výkonným orgánem, který podepisuje smlouvy a obchodně vede společnost.

 Město je 100 % vlastníkem Ekoltesu a funkci valné hromady tedy dle zákona plní Rada města. Ta může představenstvu Ekoltesu direktivně nařídit cokoliv a představenstvo je tímto bezpodmínečně vázáno. Pokud se valná hromada usnese na tom, že tráva před zámkem se bude sekat 3-krát denně za korunu, tak se tráva před zámkem prostě bude sekat 3-krát denně za korunu, i kdyby se to představenstvu jakkoliv nelíbilo. Pokud by představenstvo usnesení valné hromady nesplnilo, hned další den může být odvoláno dozorčí radou.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že radní a zastupitelé mohou důsledně a účinně prosazovat zájem města prostřednictvím valné hromady a dozorčí rady, aniž by museli pravidelně zahřívat židle v představenstvu.

2.    Chceme, aby v představenstvu Ekoltesu byli odborníci.

Toto mě upřímně rozesmálo. S takovým tvrzením se samozřejmě stoprocentně ztotožňuji, nicméně stačí letmo nakouknout do úplného výpisu z obchodního rejstříku - naleznete ho ZDE - a podívat se na složení představenstva v období 2002- 2006 (koalice Hranic 2000 a ODS),  abychom viděli, jak vážně to Hranice 2000 asi myslí. Ponechám na čtenáři, ať posoudí, zda mezi tehdejším a současným stavem vidí nějaký hmatatelný rozdíl. 

1.     Praxe lepení koalic penězi Ekoltesu trvá již od vzniku této společnosti a je předmět vzácné shody takzvaně napříč hranickým politickým spektrem. Jen v loňském roce odteklo z Ekoltesu bezmála 800 000 Kč většinou na účty členů koalice, kteří sedí v představenstvu či v dozorčí radě.  

Osobně nemám nic proti Hranicím 2000, ale způsob jejich argumentace v této věci je naprosto stejně účelový jako ten koaliční. Tímto veřejně vyzývám volební stranu Hranice 2000, ať konkrétně doloží případy, kdy komunální politik v představenstvu Ekoltesu prokazatelně prosadil takový zájem občanů, který by valná hromada prosadit nedokázala.

Žádné komentáře: