5. 6. 2011

Paní starostka zjevně překypuje snahou řešit problémy s Bezejmenným potokem

Zdeněk Špiřík

Nejvíce diskutovaným bodem na zasedání zastupitelstva města  12.května byl bod 19, který připravil Ing.K.Hübl. Obsah jeho návrhu naleznete na adrese 

Zastupitelstvo po projednání tohoto návrhu uložilo starostce města vytvořit pracovní skupinu, která posoudí veškeré návrhy řešení povodňové ochrany lokality Bezejmenného potoka a jeho zatrubnění v ulici Partyzánská s termínem předložení zastupitelstvu, které se má konat 16.6.2011.

Protože materiály k projednávaným bodům mají být zastupitelům předloženy s týdenním předstihem, měla by zmíněná pracovní skupina ve smyslu přijatého usnesení „posoudit veškeré návrhy řešení“ a sepsat o výsledcích tohoto posouzení písemný materiál pro zastupitele nejpozději do 9. června. Do 5.června se však žádné  jednání pracovní skupiny neuskutečnilo. Paní starostka dosud žádnou pracovní skupinu neustavila…

Vše navědčuje tomu, že nakonec  3 týdny a 6 dnů spotřebuje paní starostka na ustavení pracovní skupiny a 1 den bude k dispozici pracovní skupině, aby „posoudila veškeré návrhy řešení…“

Žádné komentáře: