19. 5. 2011

Třídění pravdy podle toho, kdo ji říká

Zdeněk Špiřík

„…Intelektuálně nepoctivé je nerozuměti a nechtít rozumět. Intelektuálně nepoctivé je třídit pravdy a názory podle kabátu, podle toho, kdo ji říká. Nechceme slyšet duchovní vysílání, pokud vychází z jiného tábora. Chceme neznat. Myslíme si, že zacpat si uši znamená umlčet druhého. Mohli bychom tomu do třetice říci intelektuální nestatečnost…“
Karel Čapek, Lidové noviny 24. 12. 1933

Chvíli mi trvalo, než jsem našel originál tohoto fejetonu, na který jsem si vzpomněl na posledním zasedání zastupitelstva. Po sérii „intelektuální nestatečnosti“, kterou prokazovala koalice na radnici vedená tandemem Mgr. Wildner – Ing. Ondriášová nesčíslněkrát v minulém volebním období a v sestavě Ing. Ondriášová – Mgr. Wildner již mnohokrát i v tomto volebním období, byli účastníci zasedání zastupitelstva 12. května svědky nebývalého úkazu.

Při diskuzi o tématu nastoleném Ing. Hüblem (viz http://mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/samosprava/materialy-k-jednani-zm/volebni-obdobi-2010-2014/zveme-na-zastupitelstvo-mesta-12-5.html  bod 19) nejprve Miroslav Raindl z tábora opozice upozornil, že dané téma je natolik složité, že je velmi obtížné pro zastupitele – laiky zaujmout jednoznačné stanovisko. O chvíli později J.Úlehla z tábora koalice konstatoval, že předložený problém je natolik odborně náročný, že řadu měsíců připravované původní řešení obhajované místostarostou Mgr. Wildnerem nemůže akceptovat bez hlubší diskuze za účasti odborníků. Přitom přiznal, že byl před zasedáním zastupitelstva připraven, stejně jako celá koalice, hlasovat pro zamítnutí návrhu předloženého opozičním zastupitelem (ing. Hübl). Tím Josef Úlehla odmítl „třídit pravdy a názory podle kabátu, podle toho, kdo ji říká“.

Škoda, že přednesení takového názoru v našem zastupitelstvu je možno považovat za projev statečnosti.

Žádné komentáře: