4. 5. 2011

Memorandum – společná výzva pro realizaci Palačovské spojky

Zdeněk Špiřík

Na webových stránkách uskupení Hranice 2000 jsem narazil na zajímavý příspěvek Magdaleny Gladišové, který se týká bodu programu posledního zasedání zastupitelstva města o názvu Memorandum – společná výzva pro realizaci Palačovské spojky. Příspěvek naleznete ZDE 

Přimělo mě to, abych si zmíněný podklad pro jednání zastupitelů na webových stránkách města přečetl. Uvádím podstatnou část důvodové zprávy předložené zastupitelům a kurzívou ke každému ze 4 bodů doplňuji reálnou skutečnost:

1.    18.5.2007 proběhlo koordinační jednání ve Valašském Meziříčí za účasti zástupců vlády ČR (včetně 1. místopředsedy), poslanců parlamentu, ministerstva dopravy, zástupců krajů  a zainteresovaných měst. Zúčastnění vyjádřili maximální podporu již podepsanému memorandu.

M. Vinkler, ředitel Ekoltesu se tehdy k výsledkům jednání vyjádřil takto: „Lze samozřejmě pochválit snahu samospráv o svolání takovéhoto jednání, ale bohužel zároveň i konstatovat, že zřejmě přecenili její význam a očekávali příliš. Žádný závazný dokument, žádný nástin dalšího postupu, žádný příslib o financování Palačovské spojky či jejího upřednostnění v rámci plánovaných staveb atd.,atd.“

2.    Starosta města Mgr. Miroslav Wildner dne 21.7.2008 oslovil generálního ředitele ŘSD, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a náměstka sekce realizace zdrojů státního fondu dopravní infrastruktury s výzvou po intenzivní podpoře přípravy a výstavby této stavby. Zároveň požádal o maximum informací o přípravě a výhledu.

Poté, co jsem kritizoval nečinnost vedení města, odešly z města takové dopisy (cituji ze zmíněného starostova dopisu generálnímu řediteli ŘSD): „….na zastupitelstvu města 29.5.2008 bylo vedení města neoprávněně kritizováno za laxní přístup k výstavbě Palačovské spojky…“ Generální ředitel v odpovědi starostovi taktně naznačil problém nedostatku finančních zdrojů i to, že je třeba jednat na centrálních úřadech.

3.    Dne 4.9.2008 proběhlo ve Valašském Meziříčí další koordinační jednání. Účelem byla zejména podpora seznámení se s postupem stavby přeložky I/35.

Záznam z jednání: „Mgr. M.Wildner - Otázal se na financování dálnice D3. Tato stavba by neměla být financovaná za státního rozpočtu. Apeloval na poslance PS PČR v podpoře dílčích staveb, které jsou již projekčně připraveny.“ Dálnice D3 se nachází v Čechách a mezi ty dílčí, projekčně připravené stavby „naše“ spojka nepatří.
Záznam z dalšího podobného jednání: „Mgr. M.Wildner – Práce na stavbě D47 pokračují, 12/2008 dojde k otevření úseku Lipník – Bělotín.“ O Pal.spojce (PS) ani zmínka.

4.    Náměstkům dopravy hejtmanů Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje byl dne 17.6.2009 zaslán dopis pana starosty města Hranic s žádostí o informaci, zda tato stavba je zařazena mezi priority jejich kraje.
Odpověď všech tří náměstků je souhlasná, kdy považují tuto stavbu za nesmírně důležitou pro rozvoj dané oblasti. Náměstek Zlínského kraje navíc popisuje stav příprav - dopis z 11.9.2009.

Po krajských volbách 2008 jsem na zasedání zastupitelstva upozorňoval na nezbytnost jednání s novými vedeními 3 krajů, kterými by měla spojka procházet.
Volené vedení města však nereagovalo. Vlastně ano - dopisem s žádostí o informaci… Takže i v koncepci rozvoje silniční sítě v našem kraji nemá PS dodnes žádnou prioritu.
_________________________

Když jsem v roce 2008 navrhl, aby rada města zmocnila Ing. K.Hübla k zastupování města ve věci PS, dozvěděl jsem se po pár měsících, že se té role „ujal“ starosta….
A když jsem minulý rok v březnu na zastupitelstvu položil otázku, zda vedení města ví, že je příprava PS zastavena, starosta odpověděl, že se zeptá – a v květnu odeslal dopis s tímto dotazem na ŘSD. Práce na přípravě byly v té době zastaveny již téměř půl roku… a letos měla být stavba zahájena.
12.11.2010 se k dění kolem PS v minulém volebním období vyjádřila dřívější místostarostka a současná starostka Ing. R. Ondriášová takto: „Jen za poslední čtyři roky jsme absolvovali na téma PS celou řadu jednání…I my chceme v jednáních o urychlení stavby pokračovat.“ Jméno Ing. Ondriášové se v předchozích 4 letech v žádném zápisu, záznamu, či jiném dokumentu o PS neobjevilo…

Škoda té doby, kdy bylo reálné projekt PS realizovat. Hloupá memoranda budou sloužit jen k ještě hloupějšímu dokazování nemožného – že se z úrovně vrcholového vedení města pro PS udělalo vše.
A mezitím se osamocený zastupitel ing. Karel Hübl bez jakékoli podpory pokouší na Ministerstvu dopravy zachránit, co se ještě vůbec zachránit dá. 

Žádné komentáře: