1. 5. 2011

Příprava protipovodňové ochrany v Hranicích.

ing Karel Hübl, klub Věcí veřejných Hranice
Přívalová povodeň na bezejmenném potoce v květnu 2010.V současné době jsou Hranice nejvíce ohrožovány při povodních na Bečvě, Ludině, Veličce a v menší míře i přívalovými povodněmi na několika menších tocích.1.  Bečva
Rozhodnutím vlády z letošního roku byly zajištěny finanční prostředky na obnovení přípravy poldru Teplice, který by mohl být realizován do desíti let. Současně v minulém roce občanské sdružení POM a hranický klub Věci veřejných zajistili územní rozhodnutí na rozšíření jezu v Hranicích. Další přípravu rozšíření jezu již za pomocí dotací zajišťuje Povodí Moravy a realizace by mohla proběhnout již v r. 2013. Hranice tak mají velkou šanci, že do deseti let budou ochráněny před povodněmi na Bečvě.2.  Velička
Velička je ve správě Povodí Moravy. Protipovodňovou ochranu je dle studie Povodí Moravy možno zajistit výstavbou dvou poldrů. Problém je, že pro Povodí jsou prioritní protipovodňová opatření na Bečvě a na přípravu dalších projektů nemá v současnosti kapacitu.  K urychlení přípravy poldrů by město mohlo přispět zajištěním zpracování studie proveditelnosti a vyřešením majetkoprávních vztahů u potřebných pozemků. Vhodné by bylo nejdříve realizovat poldr nad Lhotkou. Bohužel současné zastupitelstvo nemá pro tento postup zatím pochopení.

3.    Ludina
Ludina je ve správě Lesů ČR. Dle studie je protipovodňovou ochranu Hranic možno zajistit rovněž výstavbou dvou poldrů. Na jejich přípravě se v současné době rovněž nepracuje. Řešení je obdobné jako u Veličky. Po dohodě se správcem toku je nutno zpracovat studii proveditelnosti a s pomocí dotací zajistit realizaci. Prvním krokem je dohoda města s Lesy ČR, která však bohužel dosud není.


4.  Bezejmenný potok
Správcem potoku je město Hranice, které musí nejprve zajistit zpracování studie proveditelnosti protipovodňové ochrany bezejmenného potoku zahrnující kompletní opatření v celém povodí potoku a následně zajistit realizaci za pomoci dotací. Bohužel ani na této studii nebyly dosud zahájeny práce. Obdobná situace je i u dalších malých tocích.

V prosinci Mikroregion Hranicko sice získal dotaci cca 5,4 mil. na přípravu protipovodňových opatření. Studii proveditelnosti je možno z této dotace financovat. Bohužel administrace dotace je náročná a zdlouhavá. V současné době po cca 4 měsících budou schváleny zadávací podklady pro výběrové řízení na zpracovatele podkladů. Následovat bude vlastní výběrové řízení, uzavření smlouvy a vybraný zpracovatel navrhne vlastní protipovodňová opatření. Po jejich schválení bude možno přistoupit ke zpracování vlastní studie proveditelnosti. Dle mého názoru by bylo možno dotace využít až pro zpracování dalšího projektového stupně a tím celý projekt urychlit. Studii proveditelnosti je možno zpracovat za dva měsíce a celý projekt rychle realizovat. Bohužel tento názor stále nemá v zastupitelstvu dostatečnou podporu, i když protipovodňová ochrana byla jednou z největších priorit ve volebních programech všech politických stran.

Žádné komentáře: