21. 9. 2022

Komunální volby 2022 kandidátní listina KSČM Hraníce

          MUDr Ivan Sumara , kandidát do zastupitelstva města


Malé předvolební zamyšlení,..

 Blížící se termín komunálních voleb svádí k bilancování. Jak hodnotit právě uplynulé čtyři roky?? Především se podařilo uskutečnit to, v co jsem vždy věřil a co jsem prosazoval….

Že komunální politika má být o poctivé práci, o službě pro občana, o řešení aktuálních problémů a rozhodující musí být snaha o spokojený život v občansky, kulturně i urbanisticky příjemném městě. Pokud to takto chápeme a snažíme se poctivě řešit problémy denního života občanů, zjistíme, že cíle jsou společné, jsou jednoznačně dány a stírají ideologické rozdíly a animozity. Když poté mluvíte o výsledcích, pak o tom , co jsme my všichni společně dokázali a ne pouze „ co já osobně a moje politická formace,..“

Co se tedy povedlo?

Podařilo se nám odstranit protiklady, politické střety a plané politikaření. Vznikla široká koalice 18 z 23 zastupitelů. Rozhodující byla pouze vůle společně a bez  vzájemných předsudků poctivě pracovat pro město. Došlo k zásadní změně stylu práce, k racionalizaci, mnohamilionovým úsporám ,k zrychlení realizace akcí, k zefektivnění chodu městského úřadu i městem řízených organizací. Výrazně se zvýšilo čerpání dotačních titulů městem. A efekt by byl ještě zřetelnější, pokud by nám plány nehatila Covid 19 pandemie a následné ekonomické problémy, překotný růst cen energií a inflační spirála.. Vlastními silami jsme zvládli první dvě etapy rekonstrukce areálu městem řízeného podniku EKOLTES a.s.V rámci programu Smart City jsme úspěšně  řešili energetické úspory a nákupy energií ,dokončili jsme sociální ubytovnu Jaslo,  revitalizaci městských sídlišť, rekonstrukci Hranického náměstí, údržbu památek, dokončili jsme Hranický jez a realizujeme další  protipovodňová opatření, vybudovali jsme cyklostezky do Teplic a do Slavíče,  máme rozpracovaný  projekt Turistického centra Hranické propasti a rekonstrukci letního kina, stavíme  sportovní halu v Drahotuších. Řešíme odpadové hospodářství a úložiště komunálního odpadu. A mnoho dalšího..

Problém představuje výstavba městských bytů .Hlavní důvodem je faktická neexistence účinné státní bytové politiky, kde chybí použitelné dotační tituly pro bytovou výstavbu  , dále enormní nárůst cen stavebních prací, stavebního materiálu a energií .Přes to se cestu snažíme najít , město nutně potřebuje  malometrážní a bezbariérové byty ať již  sociální, pro seniory, pro zdravotně postižené, pro důchodce a startovací byty pro mladé. Právě startujeme projekt malometrážních a částečně i bezbariérových bytových nástaveb na třech městských bytových domech.

Jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo to s městem a jeho občany myslí dobře, kdo má schopnosti , nápady a vůli je uskutečnit.. Stačí, pokud bude odborník ve svém oboru. Důležité předpoklady jsou lidské,.. Měl by mít rád lidi, být komunikativní a mít snahu pro ně pracovat. Lidé rychle poznají lháře, sobce, sólisty a egoisty. Důležitá je schopnost kolektivní práce, rozumět a naslouchat lidem, jednat čestně . To ostatní potřebné, je-li dobrá vůle a vůle dělat něco pro druhé, si již osvojí. A schopnost spolupracovat s druhými, nevymezovat se, neklást si podmínky,.. Jde přece o práci pro občany a mělo by mu jít pouze o prospěch města a o správu majetku nás všech,..Žádné komentáře: